Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

KNX Regulator obiektu z interfejsem przycisku, poczwórny wł.
Gira F100


czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2101 112
EAN 4010337048213
Jednostka opakowania 1
System cen 06

 

Opcjonalne akcesoria

Regulatory ciągłe podtynkowe i regulatory obiektu łączą funkcje złącza magistralnego KNX, regulatora temperatury w poszczególnych pomieszczeniach z wprowadzaniem wartości zadanych i wejścia binarnego.

Właściwości

 • Do wejścia binarnego można podłączyć cztery styki bezpotencjałowe.
 • Wejście 1 może zostać wykorzystane do podłączenia czujnika zdalnego pomiaru temperatury w podłodze.
 • Dwa wejścia mogą być parametryzowane jako wyjścia (maks. 0,8 mA).
 • Funkcja regulatora służy do indywidualnej regulacji temperatury. Regulator za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury rejestruje temperaturę pomieszczenia i przetwarza ją wraz z regulowaną wartością zadaną temperatury na wielkość nastawczą. Dzięki temu można sterować napędami nastawnika z ciągłym, jak również z załączanym sygnałem nastawczym.

Regulator

 • 5 trybów pracy: Komfort, gotowości, nocny, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu wzgl. przed gorącem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy).
 • Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe.
 • Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących.
 • Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora.
 • Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny).
 • Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.).
 • Rejestracja temperatury poprzez wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik (tworzenie wartości średnich dla dużych pomieszczeń).

Wejścia

 • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
 • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
 • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
 • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
 • Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
 • Funkcja ściemniania: Obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a załączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysyłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
 • Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
 • Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu.
 • Funkcja czujnika temperatury: Jeden kanał interfejsu przycisku może być używany jako zewnętrzny czujnik temperatury dla regulatora temperatury pomieszczenia.

Wyjścia

 • Niezależne załączanie maks. 2 wyjść.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Długość przewodu
Wejścia i wyjścia:
maks. 5 m
Czujnik temperatury:
maks. 50 m

Głębokość montażu:
23 mm

Wskazówki

 • Oddzielne złącze magistralne nie jest konieczne.
 • W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.
 • Regulator obiektu nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Pobieranie (en)


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2100 ..
2101 ..
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.129 Kb

Object regulator
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2101 ..
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
293 Kb

Object regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2101 ..
Format pliku
VD4
Wielkość pliku
301 Kb

Object regulator with push button interface, 4-gang
Product database

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2101 ..
Format pliku
VD2
Wielkość pliku
300 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części