System 3000 relékoblingsinnsats, dobbelt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5404 00
5404 00
EAN 4010337063766
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
 • Adaptiv nullpunktskobling.
 • Slaver kan tilkobles.
 • Testdrift for funksjonstesten.
 • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med System 3000 betjeningsmodul, dobbelt

 • Kobling av to uavhengige utganger.
 • Tidsfunksjon for utgang a2 kan stilles inn.

Kombinasjon med System 3000 betjeningsmodul

 • Utgang a2 kobler uavhengig av utgang a1, f.eks. for å slå på en vifte avhengig av belysningen, og å slå av med forsinkelse.
 • Innkoblingsforsinkelse for utgang a2 kan stilles inn.
 • Etterløpstid for utgang a2 kan stilles inn.

Kombinasjon med RF betjeningsmodul, enkel / dobbel for KNX

 • Koblingsaktuatorkanal enkel.
 • Sensorkanal enkel eller dobbel.
 • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
 • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
 • Funksjonsvalg for innsatsen: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W

Koblingsstrøm ohmsk:
10 A (AC1)

Tilkoblingseffekt ved 25 °C per utgang
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Glødelamper:
1500 W
HV-halogenlamper:
1500 W
Tronic-transformatorer:
1000 W
viklet transformator:
625 VA
Lysrør, ukompensert:
750 VA

Koblingsstrøm motorer:
3 A

Kapasitiv last:
580 VA (70 µF)

Utgang a2
Tidsfunksjon/etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Innkoblingsforsinkelse:
uten, 3 min

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C

Merknader

 • I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektorpåsats Standard, påsats betjeningsmodul Memory, persienne- og koblingsur Display eller persienne- og koblingsur BT, forholder relékoblingsinnsats, dobbelt seg som med en betjeningsmodul.
 • I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektorpåsats Komfort BT eller tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor påsatt 360°-modul BT, kobler utgang a1 avhengig av lysstyrke og utgang a2 uavhengig av lysstyrke og med tidsforsinkelse ved en eventuell bevegelse.
 • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Relékoblingsinnsats dobbel
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5404 00

PDF, 336 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Relay switching insert 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5404 00

PDF, 336 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger