Värmeaktor 6-kanals med regulator för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
FE 1
PS 66
 
Ersätter 212900

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • Reglering av enskilda rum är möjligt tack vare fast reglering och parkoppling av ventilutgångar.
 • Aktuator för koppling av elektrotermiska aktuatorer i värme- och kylsystem.
 • Utgångarna är kortslutnings- och överbelastningssäkra.
 • Ställdon, kan adresserasmed märkspänning 24 V eller 230 V.
 • Manuell manövrering av utgångar.
 • Meddelande om värmebehov t.ex. hos en värmepump i kombination med reléaktuator 1knapp 16 A med binäringång 3knappars (ordernr. 5061 00) eller reléaktuator 2knappars/jalusiaktuator 1knapp 16 A med binäringång 3knappars (ordernr. 5062 00)
 • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
 • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

Ventilutgångar

 • Sex elektroniska ventilutgångar som är oberoende av varandra.
 • Ventilstyrning med karakteristik ”strömlös öppnad” eller ”strömlös stängd” kan parametreras för varje utgång.
 • Skydd mot fastsittande ventiler via intelligent ventilspolning med 5 min varaktighet och en cykel på 1 vecka.
 • Boostfunktion för snabb uppvärmning av värmeelement-förbrukare (elektriska eller vattenburna).

Rumstermostat

 • 6 oberoende termostater för värme- och kyldrift, optimerade för respektive värme- och kylsystem: Golvvärme (elektrisk eller vattenburen), element (elektriskt eller vattenburet), golvkylning
 • Typ av värmereglering kan ställas in. Fast Pi-reglering eller växlande 2-punktsreglering.
 • Driftlägen: Komfort, standby, nattsänkning och frost-/värmeskydd.
 • Automatiskt meddelande om värme-/kylbehov: Aktuatorn utvärderar kontinuerligt inställningarna för tilldelade utgångar och informerar Gira One-systemet om värme-/kylbehov föreligger i en utgång resp. i en värme-/kylkrets. Den anslutna reléaktuatorn stänger eller öppnar sitt relä beroende på meddelande om värme-/kylbehov. Därmed kan brännar- och pannstyrningar, som har lämpliga styringångar, adresseras energieffektivt (t.ex. Behovsanpassad växling mellan reducerings- och komforttröskelvärde i en central brännvärdesterm eller värmepumpar).
 • Gränsvärdesuppgift för golvtemperatur.
 • Automatisk detektering av öppet fönster vid temperatursänkning eller med fönsterkontakt inkl. bestämning av frostskyddets varaktighet.
 • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
 • Kontroll av omkopplingvärme/kyla t.ex. via binäringången, som utvärderar kopplingskontakten för en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till termostaten.
 • Rumstemperaturmätning via knapp 1knapp eller 2knappars: Automatisk medelvärdesbildning när flera knappar är tilldelade utgången för rumstemperaturmätning.

Tekniska data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)

Utgångar:
6

Reglage:
6

Kontakttyp:
Triac

Brytspänning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Brytström:
5 till 160 mA

Inkopplingsström:
max. 1,5 A (2 sek)

Antal ställdon per utgång
AC 230 V drivenheter:
4
AC 24 V drivenheter:
2

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Strömförbrukning:
4,5 till 10 mA

Hänvisningar

 • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Värmeaktor 6kanals med regulator för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 1.921 Kb

Ladda


Värmeaktor 6kanals med regulator för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 1.920 Kb

Ladda


Värmeaktor 6kanals med regulator för KNX
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.7

Artikelnr. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Ladda


Download (en)


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 5.225 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads