Värmeaktor 6-kanals med regulator för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
FE 1
PS 66
 
Nyhet.

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • Reglering av enskilda rum är möjligt tack vare fast reglering och parkoppling av ventilutgångar.
 • Aktuator för koppling av elektrotermiska aktuatorer i värme- och kylsystem.
 • Utgångarna är kortslutnings- och överbelastningssäkra.
 • Ställdon, kan adresserasmed märkspänning 24 V eller 230 V.
 • Manuell manövrering av utgångar.
 • Meddelande om värmebehov t.ex. hos en värmepump i kombination med reléaktuator 1knapp 16 A med binäringång 3knappars (ordernr. 5061 00) eller reléaktuator 2knappars/jalusiaktuator 1knapp 16 A med binäringång 3knappars (ordernr. 5062 00)
 • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
 • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

Ventilutgångar

 • Sex elektroniska ventilutgångar som är oberoende av varandra.
 • Ventilstyrning med karakteristik ”strömlös öppnad” eller ”strömlös stängd” kan parametreras för varje utgång.
 • Skydd mot fastsittande ventiler via intelligent ventilspolning med 5 min varaktighet och en cykel på 1 vecka.
 • Boostfunktion för snabb uppvärmning av värmeelement-förbrukare (elektriska eller vattenburna).

Rumstermostat

 • 6 oberoende termostater för värme- och kyldrift, optimerade för respektive värme- och kylsystem: Golvvärme (elektrisk eller vattenburen), element (elektriskt eller vattenburet), golvkylning
 • Typ av värmereglering kan ställas in. Fast Pi-reglering eller växlande 2-punktsreglering.
 • Driftlägen: Komfort, standby, nattsänkning och frost-/värmeskydd.
 • Automatiskt meddelande om värme-/kylbehov: Aktuatorn utvärderar kontinuerligt inställningarna för tilldelade utgångar och informerar Gira One-systemet om värme-/kylbehov föreligger i en utgång resp. i en värme-/kylkrets. Den anslutna reléaktuatorn stänger eller öppnar sitt relä beroende på meddelande om värme-/kylbehov. Därmed kan brännar- och pannstyrningar, som har lämpliga styringångar, adresseras energieffektivt (t.ex. Behovsanpassad växling mellan reducerings- och komforttröskelvärde i en central brännvärdesterm eller värmepumpar).
 • Gränsvärdesuppgift för golvtemperatur.
 • Automatisk detektering av öppet fönster vid temperatursänkning eller med fönsterkontakt inkl. bestämning av frostskyddets varaktighet.
 • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
 • Kontroll av omkopplingvärme/kyla t.ex. via binäringången, som utvärderar kopplingskontakten för en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till termostaten.
 • Rumstemperaturmätning via knapp 1knapp eller 2knappars: Automatisk medelvärdesbildning när flera knappar är tilldelade utgången för rumstemperaturmätning.

Tekniska data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspänning:
4 kV (KNX/EIB bussledning)

Utgångar:
6

Reglage:
6

Kontakttyp:
Triac

Brytspänning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Brytström:
5 till 160 mA

Inkopplingsström:
max. 1,5 A (2 sek)

Antal ställdon per utgång
AC 230 V drivenheter:
4
AC 24 V drivenheter:
2

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Strömförbrukning:
4,5 till 10 mA

Hänvisningar

 • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Värmeaktor 6kanals med regulator för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2139 00

PDF, 827 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads