KNX RF knappsats 1knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5104 112
5104 112
EAN 4010337091349
FE 1/5
PS 06
 
Nyhet. Kan levereras från 03/2022.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • KNX RF knappsats för styrning av insatserna System 3000 samt borttagna KNX enheter med KNX RF.
 • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
 • Styrning av upp till fyra funktioner är möjligt via knappfunktionen på KNX RF knappsats.
 • KNX RF utgång i samband med insatserna System 3000.
 • Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller rumstermostatinsats eller biapparatinsats, 3 ledare i System 3000.
 • Integrerad temperatursensor.
 • Integrerat upprepningsläge.

Mätning av rumstemperatur

 • RF knappsats har en intern temperatursensor som gör mätning och vidarebefordran av den lokala rumstemperaturen möjlig.
 • Temperaturmätning är endast möjligt i kombination med följande insatser: Best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5406 00, best.-nr. 5414 00, best.-nr. 5415 00, best.-nr. 5395 00, best.-nr. 5409 00.

Manöverfunktionerna beror på vilken inbyggd insats som används.

 • RF knappsats kan användas med System 3000 3-ledar-biapparat som 230 V-försörjd KNX RF manöverapparat.
 • Manöverkoncept knapp- eller vippfunktion kan ställas in.
 • Koppling, dimning och färgtemperatur, färgstyrning och ljusstyrka, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
 • Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
 • Dimning och färgtemperatur: Ljusstyrka och/eller färgtemperatur, kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimmer, dimning i olika nivåer, meddelandeupprepning vid lång aktivering och stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
 • Färgstyrning och ljusstyrka: Justering av färgkrets eller ljusstyrka, kommando vid tryck, tiden mellan koppling och dimning, startvärdet, stegbredden och tiden mellan två meddelanden kan ställas in.
 • Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering.
 • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
 • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
 • 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
 • Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
 • Spärrfunktion för spärrning av enskilda tryckknappar och vippor.

Regulatorbiapparatens egenskaper

 • Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning).
 • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.
 • Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur.

Status-LED:s funktioner

 • Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan ställas in: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning.
 • Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål.
 • Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i sex steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via ett kommunikationsobjekt.

Kopplingsutgångsfunktionen

 • RF knappsats kan användas med System 3000 kopplingsinsatser.
 • Kopplingsaktorkanal 1knapp/2knappars.
 • Temperaturregistrering möjligt med best.-nr. 5403 00 och best.-nr. 5405 00.
 • Insatsens funktioner för koppling:
  Öppna/stäng, trapphusfunktion, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning.
  Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Funktioner dimmerutgång och DALI-utgång

 • RF knappsats kan användas med System 3000 dimmerinsatser.
 • Temperaturregistrering med best.-nr. 5406 00.
 • Insatsens funktioner för dimning:
  Dimmerprincip kan ställas in för dimmerinsatser, trapphusfunktion, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning.
  Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Funktioner jalusiutgång

 • RF knappsats kan användas med System 3000 jalusiinsatser.
 • Jalusiutgångskanal 1knapp.
 • Temperaturregistrering möjligt.
 • Insatsens funktioner för jalusistyrning:
  Valbar upphängningstyp, säkerhetsfunktion (vind-, regn- och frostalarm), solskyddsfunktion, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion.

Funktioner värmeaktor

 • RF knappsats kan användas med System 3000 rumstermostatinsatser.
 • Värmeutgångskanal 1knapp med best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5395 00.
 • Insatsens funktioner för rumstermostat:
  Styrning av 230 V-ställdon, värme- och kyldrift, PWM- och 2-punkts-regulator, absoluta och relativa föreskrivna börvärden, värmebehovsstyrning inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion, scenfunktion (16 scener).
  Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme-/kyldrift.
  Som alternativ kan biapparatingången användas som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Tekniska data

KNX-medium:
RF1.R

Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Sändningseffekt:
Max. 20 mW

Sändningsräckvidd:
ca. 100 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (tilläggsprogramvara).

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


RF knappsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 491 Kb

Ladda


RF knappsats
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.5

Artikelnr. 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Ladda


Download (en)


RF operating top unit
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 10.764 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads