Brytaktor 6-kanals 16 A/jalusiaktor 3-kanals 16 A Komfort för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5033 00
5033 00
EAN 4010337061090
FE 1
PS 26
 
Nyhet.

Alternativt tillbehör

Beroende på parametreringen kan aktorn användas som reléaktuator eller jalusiaktuator. Även blandning av relé- och jalusiaktuator är möjliga. För jaluziaktuatorfunktionen läggs två intilliggande reläutgångar ihop till en jalusiutgång.

Egenskaper

Egenskaper

 • Jalusi- eller kopplingsdrift parametrerbar. I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång. Blandad drift möjligt vid en utgång (t.ex. A1 & A2 jalusi, A3 & A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...).
 • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
 • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
 • Manuell manövrering av utgångarna oberoende av KNX med intelligenta LED-statusindikeringar för energibesparing.
 • Utökad manuell manövrering: Växling mellan jalusi- och kopplingsdrift innan ETS-idrifttagning.
 • Heartbeat-funktion för övervakning av enheten, cyklisk sändning 1 bit.
 • Bistabila reläer.
 • Försörjning från KNX buss, ingen ytterligare spänningförsörjning krävs.
 • Förenklad klämanslutning (ingen klämöverlagring).
 • Förenklad konfiguration tack vare separata förlagekanaler för funktionera jalusi/rulljalusi/markis och kopplingar som de enskilda kanalerna kan tilldelas.

Markisfunktioner

 • Parametrerbara funktioner: Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller vädringsluckor.
 • Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget.
 • Vid lamelljalusier kan parametrering ske oberoende av lamellkörtid.
 • Omkopplingstid inställningsbar vid byte av färdriktning och tider för kort- och långtidsdrift (Step, Move).
 • Reaktion när spänningen återkommer och efter en ETS-programmering kan ställas in separat för varje utgång.
 • Central styrning av alla jalusiutgångar över upp till 6 långtidsobjekt är möjligt (AUF, AB, permanent AUF, permanent AB).
 • Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Dessutom kan en ogiltig upphängningsposition eller en drivningskörning få feedback.
 • Tilldelning av upp till 5 olika säkerhetsfunktioner (3 vindlarm, 1 regnlarm, 1 frostlarm), med cyklisk övervakning vid önskemål. Säkerhetsfunktionerna (objekt, cykeltider, prioritet) ordnas gemensamt för alla utgångar efter apparat. Tilldelning av enskilda utgångar till säkerhetsfunktionerna och säkerhetsreaktioner kan parametreras kanalberoende.
 • Statusmeddelanden för övre och undre ändläge.
 • Skymningsfunktion.
 • En omfattande solskyddsfunktion med fast och variabel upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan aktiveras separat för varje utgång. Inklusive dynamisk lamelloffset för lamelljalusier. Även med förbättrat solskydd för integrering i mer komplexa skuggstyrningar (har separata automatik- och spärrobjekt). Därmed även med uppvärmnings-/kylningsautomatisk och närvarofunktion. Frivillig avaktivering av solskyddsautomatik via direktmanövrering.
 • Duksträckningsfunktion för markiser.
 • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
 • Vädringsfunktion för fönster med fönsterkontakter. Utökad vädringsfunktion för öppna fönster samt dag- och nattdrift.
 • Intelligent teachingfunktion för förhängeskörtider separat för alla kanaler.
 • Intern gruppkommunikation för kanalövergripande körtidskonfiguration.
 • Optimerad inlärning av körtider tack vare anslutning av kanaler via intern gruppkommunikation.
 • Överföring av körtider till andra enheter är möjligt.
 • Framtvingad inställningsfunktion eller spärrfunktion kan utföras för varje jalusiutgång.
 • Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
 • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
 • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
 • Vändning av körriktning via ETS-parametrar.
 • Dörrkontaktutvärdering för utelåsningsskydd på terrass- och balkongdörrar.

Kopplingsfunktioner

 • Oberoende koppling av kopplingsutgångarna.
 • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
 • Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV) och samlingsfeedback.
 • Feedback koppling: vid ändring eller cyklisk sändning till bussen.
 • Reaktion vid strömavbrott resp. återkommande busspänning samt efter en ETS-programmering kan ställas in fullständigt, separat för varje utgång.
 • Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
 • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ framtvingad ställningsfunktion separat för varje utgång.
 • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ och feedbackobjekt.
 • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
 • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
 • Drifttimmesräknare kan aktiveras separat för varje utgång.
 • Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.
 • Feedback för kombinerad funktionsstatus med ett standardiserat och ett utökat kommunikationsobjekt.

Logikfunktioner

 • Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
 • Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera).
 • 1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
 • Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
 • Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
 • Gränsvärdebrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat. Inkl. angivning av 1-Bit-utgångsvärden.
 • Logikfunktionerna har egna KNX kommunikationsobjekt och kan redigera telegram från utgången eller andra bussenheter.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning
KNX:
DC 21 till 32 V SELV

Maximal slut- och brytförmåga:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximal inkopplingsström:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Strömbelastbarhet för närliggande utgångar:
Summa 20 A

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3000 W
Kapacitiv last:
16 A, max. 140 µF
Motorer (markis eller fläkt):
1380 W
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2500 W
230 V LED:
Typ. 400 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
1160 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

Strömförbrukning
KNX:
4 till 18 mA

Hänvisningar

 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
 • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
 • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Kopplingsaktor / jalusiaktor 16 A Komfort för KNX
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.2

Artikelnr. 5033 00
5038 00
5040 00

ZIP, 5.883 Kb

Ladda


Reléaktuator 16 A / jalusiaktuator 16 A Standard & Komfort för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.147 Kb

Ladda


Download (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Artikelnr. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.019 Kb

Ladda


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Artikelnr. 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.128 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads