Tryckknapp med 1-vippa pilsymboler för Gira One och KNX
Platt brytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5172 112
5172 112
EAN 4010337090793
FE 1/5
PS 06
 
Nyhet.

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • Knapp för KNX med integrerad busskopplare.
 • Integrerad temperatursensor.
 • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
 • Styrning av upp till fyra funktioner är möjligt via knappfunktionen på KNX knappen.

Manöverfunktioner

 • Manöverkoncept knapp- eller vippfunktion kan ställas in.
 • Koppling, dimning och färgtemperatur, färgstyrning och ljusstyrka, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
 • Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
 • Dimning och färgtemperatur: Ljusstyrka och/eller färgtemperatur, kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimmer, dimning i olika nivåer, meddelandeupprepning vid lång aktivering och stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
 • Färgstyrning och ljusstyrka: Justering av färgkrets eller ljusstyrka, kommando vid tryck, tiden mellan koppling och dimning, startvärdet, stegbredden och tiden mellan två meddelanden kan ställas in.
 • Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering.
 • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
 • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
 • 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
 • Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
 • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.

Regulatorbiapparatens egenskaper

 • Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning).
 • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.
 • Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur.

Status-LED:s funktioner

 • Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan parametreras: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning.
 • Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål.
 • Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i fem steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via kommunikationsobjekt.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
15 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
 • Om Gira TX_44 används ska adapterram IP20 och täckplatta från System 55 användas.
 • Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
 • Bärring med skruvar ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Tryckknapp, vippa för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.406 Kb

Ladda


Tryckknapp, vippa för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.519 Kb

Ladda


Tryckknapp, vippa för KNX
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Ladda


Download (en)


Button, rocker for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 4.993 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads