Gira F100 kritvit tryckk. vippa 2x pilar OneKNX [5172112] Knapp med vippa 1knapp pilsymboler för Gira One och KNX Gira F100 Gira One / Gira KNX kritvit blank Egenskaper: Funktion med Gira One system - Knapp för manövrering av Gira One System. - Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur. - Programmering och idrifttagning med Gira Project Assistant (GPA) från version 5.0 (tillgänglig fr.o.m. 03/2023). - Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter. Manöverfunktioner - Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump. - Dimma ljus. - Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis). - Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare. - Scenvarianter kan öppnas. - Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare. - Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1. - Styrning av Sonos ljudenheter. - Styrning av hue-förbrukare. - Styrning av eNet-förbrukare. - Funktion som dörr- eller garageportsöppnare. - Boostfunktion. Rumstemperatur - Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn. LED-indikering - Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från. - Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in. - Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering. Funktion med Gira KNX system - Knapp för KNX med integrerad busstillkoppling. - Integrerad temperatursensor. - Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta. - Styrning av upp till fyra funktioner är möjligt via knappfunktionen på KNX-knappen. Manöverfunktioner - Manöverkoncept knapp- eller vippfunktion kan ställas in. - Koppling, dimning och färgtemperatur, färgstyrning och ljusstyrka, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat. - Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling). - Dimning och färgtemperatur: Ljusstyrka och/eller färgtemperatur, kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimmer, dimning i olika nivåer, meddelandeupprepning vid lång aktivering och stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in. - Färgstyrning och ljusstyrka: Justering av färgkrets eller ljusstyrka, kommando vid tryck, tiden mellan koppling och dimning, startvärdet, stegbredden och tiden mellan två meddelanden kan ställas in. - Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering. - Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in. - Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in. - 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra. - Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in. - Spärrfunktion för spärrning av enskilda tryckknappar och vippor. Regulatorbiapparatens egenskaper - Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning). - Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED. - Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur. Status-LED:s funktioner - Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan parametreras: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning. - Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål. - Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i fem steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via kommunikationsobjekt. Tekniska data: Gira One Medium: Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8 KNX-medium: TP256 Testspänning: 4 kV (KNX/EIB bussledning) Anslutning - Gira One: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Skyddsklass: III Monteringsdjup: 15 mm Omgivningstemperatur: –5 °C till +50 °C Hänvisningar: - Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA). - KNX Data Secure-kompatibel. - Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (tilläggsprogramvara). - Om Gira TX_44 används ska adapterram IP20 och täckplatta från System 55 användas. - Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter. Leveransen innehåller: - Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet. - Bärring med skruvar ingår i leveransomfattningen. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5172 112 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx