Touchsensor 4 Komfort 2knappars för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
vit
Artikelnr. 5002 003
5002 003
EAN 4010337070856
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 5002 028
5002 028
EAN 4010337070863
FE 1
PS 06
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

 • Touchsensor med integrerad busskopplare och möjlighet att ansluta en trådbunden fjärrgivare.
 • Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
 • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
 • Taktil feedback vid knapptryckningar.
 • Funktioner: koppla, dimra, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2kanal-användning och regulatorbiapparat.
 • Koppla: Reaktion vid knapptryckning och -släppning, aktivering, avaktivering, omkoppling.
 • Dimra: Tider för kort och långt tryck, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid långt tryck, sändning av ett stopptelegram i slutet av aktiveringen.
 • Jalusistyrning: fyra olika användningskoncept med tider för kort och lång aktivering och lamellomställning.
 • Värdegivarfunktion: Val av värdeområde, värde vid aktivering.
 • Scenbiapparat: med eller utan lagringsfunktion, öppnande av intern scen med eller utan lagringsfunktion.
 • 2kanal-användning: För varje vippa eller varje knapp kan användning av två oberoende kanaler ställas in. Därigenom kan upp till två telegram skickas till bussen med ett knapptryck. Kanalerna kan oberoende av varandra parametreras till funktionerna koppla, värdegivare eller öppna scen.

Regulatorbiapparat-egenskaper

 • Genom touchsensorfunktionen regulatorbiapparat kan en extern rumstermostat adresseras.
 • Omkoppling av driftläge, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning.
 • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.

Status-LED:s funktioner

 • Varje status-LED kan parametreras oberoende av manöverytan.
 • Status-LED kan efter önskemål lysa i rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt.
 • Funktionen Status-LED: alltid från, alltid TILL, aktiveringsindikering, telegramkvittering, statusindikering, inverterad statusindikering, adressering via separat LED-objekt, driftlägesindikator, indikering regleringsstatus, indikering närvarostatus och indikering inverterad närvarostatus.
 • Dessutom kan en överlagrad funktion friges för varje status-LED, så att en annan färg och indikeringstyp kan ställas in.

Allmänna funktioner

 • LED-larmmeddelande: Samtliga LED på touchsensorn kan blinka rött samtidigt vid ett larmmeddelande.
 • LED-orienteringsbelysning: Till orientering kan alla LED aktiveras eller inaktiveras permanent, visa status för ett separat kommunikationsobjekt (blinkar TILL, FRÅN) eller slås på med valfrit knapptryck och stängas av igen automatiskt efter en viss fördröjningstid.
 • LED nattsänkning: Styrning av ljusstyrkan för alla status-LED via ett kommunikationsobjekt. Därigenom är exempelvis reducering av ljusstyrkan under natten till ett av värdena som konfigurerats i ETS möjligt.
 • Spärrfunktion för spärrning av enskilda tryckknappar och vippor.
 • Scenfunktion: Intern lagring av upp till åtta scener med åtta utgångskanaler.
 • Temperaturmätning: Rumstemperaturmätning med en intern givare, intern och trådbunden fjärrgivare eller intern och extern givare.
 • Luftfuktighetsmätning: Mätning av luftfuktigheten i rummet med en intern givare.
 • Demonteringsskydd
 • Vippor kan utformas individuellt med Gira textservice.
 • Vippset tillverkade av upp till 3 mm tjockt äkta material finns tillgängliga separat.
 • KNX Data Secure fr.o.m. 12/2022.
 • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (tilläggsprogramvara).

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Skyddsklass:
III

Monteringsdjup:
16 mm

Knappyta:
95 x 95 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

 • Professionell textning med Gira textservice www.marking.gira.com.
 • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 5002003

RFA, 380 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 5002003

IFC, 41 Kb

Ladda


Touchsensor 4 Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.711 Kb

Ladda


Touchsensor 4 Komfort
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.6

Artikelnr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Ladda


Download (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 2.256 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads