TS4 vit touchsens.4 Komfort 2x KNX [5002003] Touchsensor 4 Komfort 2knappars för KNX Värme, ventilation, inomhusklimat vit Egenskaper: - Touchsensor med integrerad busskopplare och möjlighet att ansluta en trådbunden fjärrgivare. - Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium). - Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta. - Taktil feedback vid knapptryckningar. - Funktioner: koppla, dimra, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2kanal-användning och regulatorbiapparat. - Koppla: Reaktion vid knapptryckning och -släppning, aktivering, avaktivering, omkoppling. - Dimra: Tider för kort och långt tryck, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid långt tryck, sändning av ett stopptelegram i slutet av aktiveringen. - Jalusistyrning: fyra olika användningskoncept med tider för kort och lång aktivering och lamellomställning. - Värdegivarfunktion: Val av värdeområde, värde vid aktivering. - Scenbiapparat: med eller utan lagringsfunktion, öppnande av intern scen med eller utan lagringsfunktion. - 2kanal-användning: För varje vippa eller varje knapp kan användning av två oberoende kanaler ställas in. Därigenom kan upp till två telegram skickas till bussen med ett knapptryck. Kanalerna kan oberoende av varandra parametreras till funktionerna koppla, värdegivare eller öppna scen. Regulatorbiapparat-egenskaper - Genom touchsensorfunktionen regulatorbiapparat kan en extern rumstermostat adresseras. - Omkoppling av driftläge, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning. - Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED. Status-LED:s funktioner - Varje status-LED kan parametreras oberoende av manöverytan. - Status-LED kan efter önskemål lysa i rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt. - Funktionen Status-LED: alltid från, alltid TILL, aktiveringsindikering, telegramkvittering, statusindikering, inverterad statusindikering, adressering via separat LED-objekt, driftlägesindikator, indikering regleringsstatus, indikering närvarostatus och indikering inverterad närvarostatus. - Dessutom kan en överlagrad funktion friges för varje status-LED, så att en annan färg och indikeringstyp kan ställas in. Allmänna funktioner - LED-larmmeddelande: Samtliga LED på touchsensorn kan blinka rött samtidigt vid ett larmmeddelande. - LED-orienteringsbelysning: Till orientering kan alla LED aktiveras eller inaktiveras permanent, visa status för ett separat kommunikationsobjekt (blinkar TILL, FRÅN) eller slås på med valfrit knapptryck och stängas av igen automatiskt efter en viss fördröjningstid. - LED nattsänkning: Styrning av ljusstyrkan för alla status-LED via ett kommunikationsobjekt. Därigenom är exempelvis reducering av ljusstyrkan under natten till ett av värdena som konfigurerats i ETS möjligt. - Spärrfunktion för spärrning av enskilda tryckknappar och vippor. - Scenfunktion: Intern lagring av upp till åtta scener med åtta utgångskanaler. - Temperaturmätning: Rumstemperaturmätning med en intern givare, intern och trådbunden fjärrgivare eller intern och extern givare. - Luftfuktighetsmätning: Mätning av luftfuktigheten i rummet med en intern givare. - Demonteringsskydd - Vippor kan utformas individuellt med Gira textservice. - Vippset tillverkade av upp till 3 mm tjockt äkta material finns tillgängliga separat. - KNX Data Secure fr.o.m. 12/2022. - Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (tilläggsprogramvara). Tekniska data: KNX-medium: TP256 Anslutning KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Skyddsklass: III Monteringsdjup: 16 mm Knappyta: 95 x 95 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Professionell textning med Gira textservice www.marking.gira.com. - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. Leveransen innehåller: - Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5002 003 vit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 antracit touchsens.4 Komfort 2x KNX [5002028] Touchsensor 4 Komfort 2knappars för KNX Värme, ventilation, inomhusklimat antracit Egenskaper: - Touchsensor med integrerad busskopplare och möjlighet att ansluta en trådbunden fjärrgivare. - Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium). - Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta. - Taktil feedback vid knapptryckningar. - Funktioner: koppla, dimra, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2kanal-användning och regulatorbiapparat. - Koppla: Reaktion vid knapptryckning och -släppning, aktivering, avaktivering, omkoppling. - Dimra: Tider för kort och långt tryck, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid långt tryck, sändning av ett stopptelegram i slutet av aktiveringen. - Jalusistyrning: fyra olika användningskoncept med tider för kort och lång aktivering och lamellomställning. - Värdegivarfunktion: Val av värdeområde, värde vid aktivering. - Scenbiapparat: med eller utan lagringsfunktion, öppnande av intern scen med eller utan lagringsfunktion. - 2kanal-användning: För varje vippa eller varje knapp kan användning av två oberoende kanaler ställas in. Därigenom kan upp till två telegram skickas till bussen med ett knapptryck. Kanalerna kan oberoende av varandra parametreras till funktionerna koppla, värdegivare eller öppna scen. Regulatorbiapparat-egenskaper - Genom touchsensorfunktionen regulatorbiapparat kan en extern rumstermostat adresseras. - Omkoppling av driftläge, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning. - Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED. Status-LED:s funktioner - Varje status-LED kan parametreras oberoende av manöverytan. - Status-LED kan efter önskemål lysa i rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt. - Funktionen Status-LED: alltid från, alltid TILL, aktiveringsindikering, telegramkvittering, statusindikering, inverterad statusindikering, adressering via separat LED-objekt, driftlägesindikator, indikering regleringsstatus, indikering närvarostatus och indikering inverterad närvarostatus. - Dessutom kan en överlagrad funktion friges för varje status-LED, så att en annan färg och indikeringstyp kan ställas in. Allmänna funktioner - LED-larmmeddelande: Samtliga LED på touchsensorn kan blinka rött samtidigt vid ett larmmeddelande. - LED-orienteringsbelysning: Till orientering kan alla LED aktiveras eller inaktiveras permanent, visa status för ett separat kommunikationsobjekt (blinkar TILL, FRÅN) eller slås på med valfrit knapptryck och stängas av igen automatiskt efter en viss fördröjningstid. - LED nattsänkning: Styrning av ljusstyrkan för alla status-LED via ett kommunikationsobjekt. Därigenom är exempelvis reducering av ljusstyrkan under natten till ett av värdena som konfigurerats i ETS möjligt. - Spärrfunktion för spärrning av enskilda tryckknappar och vippor. - Scenfunktion: Intern lagring av upp till åtta scener med åtta utgångskanaler. - Temperaturmätning: Rumstemperaturmätning med en intern givare, intern och trådbunden fjärrgivare eller intern och extern givare. - Luftfuktighetsmätning: Mätning av luftfuktigheten i rummet med en intern givare. - Demonteringsskydd - Vippor kan utformas individuellt med Gira textservice. - Vippset tillverkade av upp till 3 mm tjockt äkta material finns tillgängliga separat. - KNX Data Secure fr.o.m. 12/2022. - Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (tilläggsprogramvara). Tekniska data: KNX-medium: TP256 Anslutning KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma Skyddsklass: III Monteringsdjup: 16 mm Knappyta: 95 x 95 mm Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Hänvisningar: - Professionell textning med Gira textservice www.marking.gira.com. - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. Leveransen innehåller: - Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5002 028 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx