Binäringång 8-kanals 12 – 48 V AC/DC potentialfri för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2128 00
2128 00
EAN 4010337018841
FE 1
PS 66
 
DIN-binäringångar för anslutning av kontakter. Kontakternas kopplingar (t.ex. observer/tryckknappar) omvandlas till KNX telegram. Ingångarna kan tilldelas olika funktioner eller spärras, oberoende av varandra. Signalindikering med gul status-LED är möjlig.

Egenskaper

Egenskaper

 • Varje ingång förfogar över alla funktioner. Alla kanalorienterade funktioner kan parametreras separat för varje ingång.
 • Aktivt sändande telegram för ingångar kan fördröjas globalt efter återkomst av busspänning eller efter ett ETS-programmeringsförlopp.
 • Studsfri tid och begränsning av telegramfrekvens kan konfigureras.
 • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis, värdegivare och impulsräknare till ingångarna.
 • Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar (spärrobjektets polaritet kan ställas in) för funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare.
 • Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
 • Kopplingsfunktion: Två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång (kopplingskommandon kan parametreras separat), kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion), oberoende cyklisk sändning av kopplingsobjekt beroende på flanken eller baserat på objektvärdet kan väljas.
 • Funktion dimra: Enpunkts- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring och koppling och dimringens stegbredd kan ställas in, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegram.
 • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), manöverkoncept kan konfigureras (Step-Move-Step eller Move-Step), kan ställas in mellan kort- och långtidsdrift (endast vid Step-Move-Step), tid för justering av lameller kan ställas in.
 • Funktion värdegivare: flanken (tryckknapp som slutande, tryckknapp som öppnande, strömställare) och flankvärdet kan parametreras, värdegivarens värde kan ändras med lång tryckning på tryckknapp, ljusscenbiapparat med lagringsfunktion, även lagring av scen utan föregående hämtning.
 • Funktion Impulsräknare: Mätarintervall kan ställas in, flank (mäta vid stigande flank, mäta vid fallande flank, mäta vid stigande och fallande flank) kan parametreras, antal nödvändiga impulser vid ingången kan parametreras, antal nödvändiga mätarimpulser för en mätarändring kan parameteras, varje ingång har en huvudmätare och en mellanmätare, huvudmätare och mellanmätare kan arbeta separat från varandra som framåt- eller bakåtmätare, start- och slutvärden kan anges via parametrar eller kommunikationsobjekt, förfrågan mätarvärde via KNX eller automatiskt, reaktion efter att mätaren gått ut kan parametreras, återställa impulsmätare via KNX (mätaråterställning).
 • Binäringången har åtta av varandra oberoende ingångar till vilka elektriska signaler i spänningsområdet på 12 till 48 V ansluts.
 • Utvärdering av likspänningssignaler (DC) eller växelspänningssignaler (AC).
 • Binäringångnen ger en separat DC 24 V-hjälpspänning (SELV) för anslutning av potentialfria kontakter.
 • Statusmeddelande vid fel med hjälpspänningen kan tilldelas bussen.
 • Anslutning av mätare med S0-gränssnitt möjlig (t.ex. energi-, gas-, vattenmätare).

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Ingångsledningens längd:
max. 100 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Märkspänning:
AC/DC 12 till 48 V

Signalspänning
för ”0”-signal:
-48 till +2 V
för ”1”-signal:
8 till 48 V

Ingångsström vid märkspänning:
2 mA

Märkspänning S0:
max. DC 27 V

Impulsfrekvens S0:
max. 33 Hz

Nominell frekvens AC-signal:
30 till 60 Hz

Signallängd:
min. 15 ms

Antal ingångar:
8

Utgång
Spänning:
DC 24 V SELV
Ström:
max. 4 mA

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Ingångar:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 212800

RFA, 484 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 212800

IFC, 164 Kb

Ladda


Binäringång 8kanals 12-48 V AC/DC potentialfri
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Artikelnr. 2128 00

ZIP, 484 Kb

Ladda


Binäringång 8kanals 12-48 V AC/DC potentialfri
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2128 00

PDF, 1.814 Kb

Ladda


Download (en)


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2128 00

PDF, 4.433 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads