Touchsensor 3 Komfort 1knapp för KNX
System 55, med idrifttagningsvippa

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5131 00
1739636
5131 00
1739636
EAN 4010337086833
FE 1/5
PS 46
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • Montage på busskopplare 3
 • Demonteringsskydd genom skruvförband.
 • Två flerfärgade status-LED-lampor per manöveryta.
 • Integrerad temperatursensor för mätning och vidarebefordran av den lokala rumstemperaturen.
 • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
 • Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat och rumstermostat-biapparat.
 • Knappfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scen-biapparat och rumstermostat-biapparat.
 • Regulator-biapparat: driftlägesomkoppling med normal och hög prioritet, definierat val av ett driftläge, växling mellan olika driftlägen, byte av närvarotillstånd, börvärdesförskjutning.
 • Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor.
 • Ett larmmeddelande indikeras med att samtliga LED-lampor blinkar.
 • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet.
 • Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED och textfältsbelysning (t.ex. för reducering av ljuset i sovrum nattetid).
 • Vippsatser med textfält har belysta textfält.
 • Textfältsbelysning TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Skyddsklass:
III

Hänvisningar

 • Professionell textning med Gira textservice www.marking.gira.com.
 • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Leveransen innehåller

 • Tomma textskyltar bifogas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Gira Touchsensor 3
Produktinformation

Produktinformation
Gira Touchsensor 3
Styrning av Gira KNX elinstallation
Artikelnr. 17171 25

Artikelnr.

PDF, 438 Kb

Ladda


Touchsensor 3 basis 1-/2-/3kanals, Touchsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.202 Kb

Ladda


Touchsensor 3 komfort 1kanals
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 193 kByte.

Artikelnr. 5131 00

VD4, 193 Kb

Ladda


Download (en)


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.027 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads