System 55 touchsens.3 Komfort 1kn KNX [513100] Touchsensor 3 Komfort 1knapp för KNX System 55, med idrifttagningsvippa Gira System 55 Egenskaper: - Montage på busskopplare 3 - Demonteringsskydd genom skruvförband. - Två flerfärgade status-LED-lampor per manöveryta. - Integrerad temperatursensor för mätning och vidarebefordran av den lokala rumstemperaturen. - Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta. - Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat och rumstermostat-biapparat. - Knappfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scen-biapparat och rumstermostat-biapparat. - Regulator-biapparat: driftlägesomkoppling med normal och hög prioritet, definierat val av ett driftläge, växling mellan olika driftlägen, byte av närvarotillstånd, börvärdesförskjutning. - Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor. - Ett larmmeddelande indikeras med att samtliga LED-lampor blinkar. - Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet. - Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED och textfältsbelysning (t.ex. för reducering av ljuset i sovrum nattetid). - Vippsatser med textfält har belysta textfält. - Textfältsbelysning TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt. Tekniska data: Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Skyddsklass: III Hänvisningar: - Professionell textning med Gira textservice www.marking.gira.com. - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat. Leveransen innehåller: - Tomma textskyltar bifogas. Fabrikat: Gira Artikelnr. 5131 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx