Närvarodetektor Komfort för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 2106 02
2106 02
EAN 4010337084594
FE 1
PS 46
 

Alternativt tillbehör

Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) inomhus.

Egenskaper

Egenskaper

 • Infälld apparat med integrerad KNX busskopplare.
 • Programmerings-LED/-knapp syns/kan manövreras i monterat läge när dekorationsringen tagits bort.
 • PIR-sensorer: tre sensorer (korsade strålgångar), integrerad luxvärdessensor.
 • Inställningsdon för manuell korrigering av känsligheten.
 • Konfigurerbar känslighet.
 • Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
 • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
 • Separat utvärdering i de tre PIR-sensorernas fjärrområde med vardera 120° övervakningsfält med överlappning.
 • Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.
 • Maximalt 5+2 funktionsblock kan konfigureras.
 • Funktionsblock 1 till 5, funktion som kan ställas in hos varje block: takvakt, närvarodetektor, larmdrift.
 • Funktionsblock 6: närvarodetektor med ljusstyrning.
 • Funktionsblock 7: luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning.
 • Funktionsblocksomkoppling t.ex. för dag-/nattdrift eller vecko-/helgdrift.
 • Funktionsblock 1 till 5: Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
 • Inställbart driftläge vid separat apparat som huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN ellerresp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
 • Två utgångar per funktionsblock (1 till 5) vid funktion takvakt, närvarodetektor.
 • Funktioner takvakt, närvarodetektor per utgång: koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
 • Takvakt, närvarodetektor: Skymningssteg inställbart, skymningssteg via externt kommunikationsobjekt eller med inlärningsfunktion, extra sändningsfördröjning via externt kommunikationsobjekt, adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning), korttids-närvarofunktion, svarsmeddelande ang. skymningssteg, spärrfunktion, manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt), avstängningsljusstyrka (med närvarodetektor) med inlärningsfunktion, mätning av tidsperiod efter den senaste rörelsen.
 • Funktion närvarodetektor med ljusstyrning: kombination med funktionsblock närvarodetektor eller apparat, börvärde kan ställas in, föreskrivet börvärde över externt kommunikationsobjekt, börvärdesförskjutning över externt kommunikationsobjekt, teach-funktion, svarsmeddelande om det effektiva börvärdet.
 • Funktion luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning: upp till tre gränsvärden kan konfigureras, funktioner koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, hysteres kan konfigureras, gränsvärde över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion, spärrfunktion.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Monteringshöjd:
2,20 m till 5 m

Övervakningsvinkel:
360°

Monteringshöjd 3 m
Övervakningsområde:
Ø ca 20 m

Ljusstyrkesensor
Mätområde:
0 till 2 000 lux
Övervakningsområde:
Ø 2 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Relativ luftfuktighet:
5 till 93 % (ingen kondensering)

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
20 mm

Hänvisningar

 • Närvarodetektorn är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.
 • Takmonteras i fasta tak i apparatdosa eller i utanpåliggande kapsling.

Leveransen innehåller

 • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.
 • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

Ø 103 H 50

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


KNX närvarodetektor Komfort
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 562 kByte.

Artikelnr. 2106 ..

ZIP, 1.139 Kb

Ladda


KNX Närvarodetektor Standard, Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.049 Kb

Ladda


Download (en)


KNX presence detector Comfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2106 ..

PDF, 9.909 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads