Aktor włączający bistabilny 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
podtynkowy
Nr. katalogowy 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Nowość.
Zastępuje 1057 00

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  Wejścia

  • W zależności od parametryzacji ETS w aplikacji dla łączników, przycisków lub styków wejścia 1 i 2 działają albo wewnętrznie na wyjście przekaźnikowe, albo oddzielnie na KNX. Wejście 3 zawsze działa na KNX.
  • Funkcje dla wejść z działaniem na KNX (włączanie, ściemnianie, żaluzja, nadajnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa, wtórnik regulatora, brak funkcji).
  • Włączanie: możliwość ustawienia polecenia podczas zwierania i rozwierania styku (brak reakcji, ON, OFF, PRZEŁ).
  • Ściemnianie: regulacja jasności i/lub temperatury barwowej. Możliwość konfiguracji polecenia zwarcia styku, czasu pomiędzy włączaniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych krokach, powtarzanie telegramu przy długim sygnale na wejściu oraz wysyłanie telegramu zatrzymania po zakończeniu ściemniania.
  • Żaluzja: możliwość ustawienia polecenia zwarcia styku i koncepcji obsługi. Możliwość regulacji czasów dla krótkiego i długiego sygnału na wejściu oraz przestawianie lameli.
  • Nadajnik wartości: możliwe działanie jako 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy nadajnik wartości łącznie z temperaturą barwową i przetwornikiem wartości barwowej. Indywidualnie konfigurowalne wartości. Opcjonalnie możliwa jest korekta wartości przy długim sygnale na wejściu (nie w przypadku 6-bajtowego nadajnika wartości).
  • Wtórnik sceny: możliwość ustawienia sposobu działania (z funkcją pamięci lub bez) oraz numeru sceny.
  • Obsługa 2-kanałowa: przy zwieraniu styku na wejściu można wysyłać do dwóch telegramów do KNX. Możliwość ustawienia koncepcji obsługi (tylko kanał 1 lub kanał 2 / oba kanały). Działanie kanałów (1-bitowy, 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy, 6-bajtowy) jest konfigurowane oddzielnie.
  • Wtórnik regulatora: możliwość konfiguracji działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej).
  • Możliwa blokada wszystkich lub pojedynczych wejść za pośrednictwem obiektu 1-bitowego. Możliwość ustawienia polaryzacji obiektu blokowania, zachowania na początku i na końcu wyłączenia oraz zachowania podczas aktywnego blokowania.

  Funkcje logiczne

  • Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
  • Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami).
  • Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
  • Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
  • Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
  • Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych. Z podaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
  • Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali.
  • Możliwość ustawienia pracy żaluzji lub przełączania. W trybie żaluzji oba wyjścia (A1/A2) są łączone w jedno wyjście żaluzji.
  • Urządzenie ma trzy wejścia o wspólnym potencjale odniesienia.
  • Odczyt stanów włączenia przełączników lub przycisków instalacyjnych i innych styków bezpotencjałowych na wejściach od 1 do 3.
  • Ocena sygnału z czujników kondensacji i przecieku (patrz akcesoria) na wejściach od 1 do 3.
  • Rejestrowanie wartości temperatury przez czujnik zdalny (patrz akcesoria) na wejściu 3.
  • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
  • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
  • Przekaźnik bistabilny.

  Funkcje żaluzji

  • Możliwość parametryzacji trybu pracy: Obsługa żaluzji, rolet, markiz, okien dachowych lub klap wentylacyjnych.
  • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
  • W przypadku żaluzji listwowych można niezależnie ustawić czasu ruchu listew.
  • Możliwość ustawienia czasu przełączania przy zmianie kierunku i czasów pracy krótko- i długotrwałej (Step, Move).
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
  • Centralne sterowanie możliwe za pomocą maksymalnie 6 obiektów długoterminowych (góra, dół, stale góra, stale dół).
  • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Ponadto można zgłaszać nieprawidłową pozycję zasłony lub ruch napędu. Sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • Przyporządkowania do maksymalnie 5 różnych funkcji bezpieczeństwa (3 alarmy wiatrowe, 1 alarm deszczowy, 1 alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Możliwość aktywacji kompleksowej funkcji ochrony przed promieniowaniem słonecznym ze stałą i zmienną pozycją zasłony lub lameli na początku lub na końcu funkcji. Wraz z dynamicznym przesunięciem listew dla żaluzji listwowych. Również z rozszerzoną ochroną przed promieniowaniem słonecznym do integracji z bardziej złożonymi systemami sterowania zaciemnieniem (posiada oddzielne obiekty automatyczne i blokujące). Do wyboru z automatyką ogrzewania i chłodzenia oraz funkcją obecności.
  • Funkcja naprężania płótna markiz.
  • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
  • Funkcja wentylacji do okien ze stykami okiennymi.
  • Inteligentna funkcja uczenia dla ruchu zasłon.
  • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej funkcji blokady.
  • Możliwość ustawienia do 64 scen wewnętrznych.
  • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
  • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).

  Funkcje łączeniowe

  • Niezależne przełączanie wyjść.
  • Tryb mechanizmu zamykającego lub otwierającego.
  • Centralna funkcja włączania za pomocą maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony).
  • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
  • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia oddzielnie.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej oddzielnie dla każdego wyjścia.
  • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście.
  • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
  • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).
  • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy indywidualnie dla każdego wyjścia.
  • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.

  Dane techniczne

  Medium KNX:
  TP256

  Złącza
  KNX:
  Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
  Wejścia:
  Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
  Obciążenie:
  Zaciski śrubowe

  Przekrój przyłącza:
  maks. 4 mm²

  Wejścia
  Liczba:
  3

  Typ wejścia:
  bezpotencjałowe

  Napięcie próbkowania
  Wejścia wtórnikowe:
  ok. 5 V

  Długość łączna
  Przewód wtórnika:
  maks. 10 m

  Temperatura otoczenia:
  -5 °C do +45 °C

  Napięcie znamionowe
  KNX:
  DC 21 do 32 V SELV

  Zdolność łączenia:
  AC 250 V, Σ 16 AX

  Maksymalny prąd załączania:
  800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

  Moc przyłączeniowa
  Omowe obciążenie:
  2500 W
  Obciążenie pojemnościowe:
  16 A, maks. 140 µF
  Silniki (żaluzja lub wentylator):
  1380 W
  Żarówki:
  2300 W
  Żarówki halogenowe 230 V:
  2300 W
  Wysokonapięciowa żarówka LED:
  typ. 400 W
  transformator uzwojony:
  1200 VA
  Trafo Tronic:
  1500 W
  Świetlówki, nieskompensowane:
  1000 VA
  Świetlówki,
  układ połączeń Duo:
  2300 VA
  Świetlówki, skompensowane równolegle:
  1160 VA

  Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).
  • Redukcja mocyRedukcja prądu łączeniowego w przypadku każdego urządzenia (w odniesieniu do Σ 16 A)
   • redukcja o 10% na każde 5°C przekroczenia poziomu 35°C
   • w przypadku montażu w ścianach drewnianych lub gipsowo-kartonowych – redukcja 15%
   • w przypadku połączeń wielokrotnych – redukcja 20%.

  Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.

  Wymiary w mm

  szer. x wys. x gł.: 48 50 28

  Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

  W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

  Do bazy danych mediów

  Pobieranie


  Arkusz danych


  Oprogramowanie


  Aktor włączający 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x
  Instrukcje obsługi

  Instrukcja obsługi.

  Nr. katalogowy 5062 00

  PDF, 483 Kb

  Ładowanie


  Pobieranie (en)


  Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Nr. katalogowy 5062 00

  PDF, 6.480 Kb

  Ładowanie


  Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania