Moduł nakładany do obsługi RF 2x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5107 01
5107 01
EAN 4010337090984
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5107 03
5107 03
EAN 4010337090991
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 5107 27
5107 27
EAN 4010337091028
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 5107 28
5107 28
EAN 4010337091042
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5107 26
5107 26
EAN 4010337091059
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
czarny matowy
Nr. katalogowy 5107 005
5107 005
EAN 4010337091066
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
szary matowy
Nr. katalogowy 5107 015
5107 015
EAN 4010337091080
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

 • Moduł nakładany do obsługi RF do KNX do sterowania modułami podtynkowymi System 3000 oraz zdalnymi urządzeniami KNX za pomocą KNX RF.
 • Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
 • Funkcja przycisku modułu nakładanego do obsługi RF do KNX pozwala sterować maksymalnie czterema funkcjami.
 • Aktor KNX RF w połączeniu z modułami podtynkowymi System 3000.
 • Działa z łącznikiem podtynkowym, ściemniaczem podtynkowym, podtynkowym sterownikiem żaluzjowym lub modułem podtynkowym regulatora temperatury w pomieszczeniu oraz 3-żyłowym wtórnikiem podtynkowym System 3000.
 • Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia.
 • Zintegrowany tryb wzmacniacza

Pomiar temperatury w pomieszczeniu

 • Moduł nakładany do obsługi RF wyposażony jest w wewnętrzny czujnik temperatury, co umożliwia pomiar i przekazywanie lokalnej temperatury w pomieszczeniu.
 • Pomiary temperatury są możliwe tylko w połączeniu z następującymi modułami podtynkowymi: nr kat. 5403 00, nr kat. 5405 00, nr kat. 5406 00, nr kat. 5414 00, nr kat. 5415 00, nr kat. 5395 00, nr kat. 5409 00.
 • W przypadku nr. kat. 540500 należy uważać, aby podłączone obciążenia nie przekraczały 40 W.

Funkcje obsługi zależą od zastosowanego urządzenia podtynkowego

 • Moduł nakładany do obsługi RF może być wykorzystywany z 3-żyłowym wtórnikiem System 3000 jako urządzenie do obsługi KNX RF zasilane napięciem 230 V.
 • Możliwość parametryzacji koncepcji obsługi funkcji przycisków lub klawiszy.
 • Włączanie, ściemnianie i temperatura barwowa, regulacja barwy i jasności, żaluzja, czujnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa i wtórnik regulatora.
 • Przełączanie: Reakcję na naciśnięcie i/lub zwolnienie można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie).
 • Ściemnianie i temperatura barwowa: możliwość ustawienia jasności i/lub temperatury barwowej, rozkazu po naciśnięciu, czasu pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemniania w różnych stopniach, powtarzania telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłania komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
 • Regulacja barwy i jasności: możliwość ustawienia przebiegu koła barw lub regulacji jasności, rozkazu po naciśnięciu, czasu pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, wartości początkowej, skoku regulacji oraz czasu pomiędzy dwoma telegramami.
 • Żaluzja: Reakcję przy naciśnięciu i sposób obsługi można ustawić. Sposób obsługi można dostosować odpowiednio do krótkiego i długiego naciśnięcia oraz przestawiania lameli.
 • Enkoder: sposób działania (czujnik wartości 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy) oraz wartość można ustawić.
 • Wtórnik sceny: Można ustawić sposób działania (z funkcją pamięci lub bez) oraz numer sceny.
 • Obsługa 2-kanałowa: Naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić koncepcję obsługi oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
 • Wtórnik regulatora: Sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej) można ustawić.
 • Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy.

Właściwości wtórnika regulatora

 • Możliwość parametryzacji wtórnika regulatora jako funkcji klawisza lub przycisku. Sterowanie regulatorem temperatury w pomieszczeniu (tryby pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej).
 • Analiza stanu regulatora za pomocą diody LED stanu.
 • Możliwość aktywacji pomiaru temperatury. Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wewnętrznego czujnika lub opcjonalnie poprzez obliczenie wartości wewnętrznej na podstawie temperatury zewnętrznej.

Funkcje diody LED stanu

 • Wybór funkcji odbywa się dla każdej lampki kontrolnej stanu LED. Możliwość parametryzacji następujących funkcji: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania, potwierdzenie telegramu, wskazanie stanu, sterowanie za pomocą oddzielnego obiektu LED, wskazanie trybu pracy, wskazanie stanu regulatora, wskazanie stanu obecności, wskazanie przesunięcia wartości zadanej.
 • Kolor można ustawić. Wybór koloru jest albo wspólny dla wszystkich lampek kontrolnych stanu LED, albo też oddzielny dla każdej lampki kontrolnej urządzenia. Diody stanu mogą świecić na czerwono, zielono lub niebiesko.
 • Jasność lampki kontrolnej stanu LED można regulować w sześciu stopniach. Obniżenie nocne umożliwia zmniejszenie jasności lampki kontrolnej stanu LED w godzinach nocnych za pomocą obiektu komunikacyjnego.

Funkcje aktora włączającego bistabilnego

 • Moduł nakładany do obsługi RF może być wykorzystywany z łącznikami podtynkowymi System 3000.
 • Kanał na aktor włączający bistabilny 1x / 2x.
 • Rejestracja temperatury możliwa za pomocą nr. kat. 5403 00 i nr. kat. 5405 00.
 • Wybór funkcji modułu podtynkowego do przełączania: tryb styku zwiernego lub rozwiernego, funkcja klatki schodowej, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe. Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Funkcje aktora ściemniającego i aktora DALI

 • Moduł nakładany do obsługi RF może być wykorzystywany ze ściemniaczami podtynkowymi System 3000.
 • Rejestracja temperatury za pomocą nr. kat. 5406 00.
 • Wybór funkcji modułu podtynkowego do ściemniania:ustawianie sposobu i charakterystyki ściemniania, funkcja łagodnego włączania i wyłączania, funkcja fading, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączeniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Funkcje aktora żaluzjowego

 • Moduł nakładany do obsługi RF może być wykorzystywany z podtynkowymi sterownikami żaluzjowymi System 3000.
 • Kanał na aktor żaluzjowy 1x.
 • Możliwa rejestracja temperatury.
 • Wybór funkcji modułu podtynkowego do sterowania żaluzjami:możliwość wyboru rodzaju zasłony, funkcja bezpieczeństwa (alarm wiatrowy, deszczowy i mrozowy), funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, napinanie poszycia markizy, korekta położenia krańcowego dla funkcji wentylacji, automatyczne wykrywanie czasu przesuwania zasłon przez magistralę KNX, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady.

Funkcje aktora grzewczego

 • Moduł nakładany do obsługi RF może być wykorzystywany z podtynkowymi regulatorami temperatury w pomieszczeniu System 3000.
 • Kanał na aktor grzewczy 1x z nr. kat. 5403 00, nr. kat. 5405 00, nr. kat. 5395 00.
 • Wybór funkcji modułu podtynkowego do regulatora temperatury w pomieszczeniu: sterowanie siłownikami 230 V, tryb ogrzewania, tryb chłodzenia, tryb ogrzewania i chłodzenia, przełączanie między trybem ogrzewania lub chłodzenia przez obiekt komunikacyjny lub wejście wtórnikowe. Regulator PWM i 2-punktowy, ustawianie bezwzględnej i względnej wartości zadanej, sterowanie według zapotrzebowania na ciepło ze sterowaniem kaskadowym, funkcja ochrony zaworu, cykliczne monitorowanie temperatury podłogi, tryb serwisowy wyjścia zaworu, funkcja ochrony przed mrozem (automatyczna lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego), kalibracja czujnika temperatury, funkcja Boost, kompensacja letnia i zimowa, funkcja scen (16 scen). Wejście wtórnikowe służy do przełączania między trybem ogrzewania i chłodzenia. Alternatywnie wejście wtórnikowe może służyć jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Częstotliwość radiowa:
868,0 do 868,6 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg nadajnika:
ok. 100 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

 • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
 • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
 • Do zastosowania przypadku użycia ramki adaptera Gira TX_44, ramki adaptera IP20 oraz osłony z oferty System 55.
 • Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł nakładany do obsługi RF
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 498 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Nr. katalogowy

PDF, 7.242 Kb

Ładowanie


RF operating top unit
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 10.764 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania