Aktor włączający 6x 16 A / aktor żaluzjowy 3x 16 A, KNX Komfort

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy plus
Nr. katalogowy 5033 00
5033 00
EAN 4010337061090
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 
Nowość.
W zależności od parametryzacji aktor może być stosowany jako aktor włączający bistabilny lub jako aktor żaluzjowy. Możliwe są także formy mieszane z wyrobników załączających i żaluzjowych. Do funkcji wyrobnika żaluzjowego dwa sąsiadujące wyjścia przekaźnikowe są zbierane w wyjście żaluzjowe.

Właściwości

Właściwości

 • Możliwe jest sparametryzowanie pracy żaluzji lub przełączania. W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2, A3/A4...) są łączone w jedno wyjście żaluzji. Możliwa jest praca mieszana na jednym aktorze (np. żaluzje A1 i A2, żaluzje A3 i A4, przełączanie A5, przełączanie A6 itp.).
 • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
 • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
 • Ręczna obsługa wyjść niezależnie od KNX z inteligentnymi diodami stanu w celu oszczędzania energii.
 • Przekaźniki bistabilne.
 • Zasilanie z magistrali KNX, nie wymaga dodatkowego zasilania.
 • Uproszczone połączenie zaciskowe (bez nakładania się zacisków).

Funkcje żaluzji

 • Możliwość parametryzacji trybu pracy: Obsługa żaluzji, rolet, markiz, okien dachowych lub klap wentylacyjnych.
 • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
 • W przypadku żaluzji listwowych można niezależnie ustawić czasu ruchu listew.
 • Możliwość ustawienia czasu przełączania przy zmianie kierunku i czasów pracy krótko- i długotrwałej (Step, Move).
 • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego wyjścia.
 • Centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzji możliwe poprzez maksymalnie 6 obiektów długoterminowych (góra, dół, stale góra, stale dół).
 • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Ponadto można zgłaszać nieprawidłową pozycję zasłony lub ruch napędu. Sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
 • Przyporządkowania do maksymalnie 5 różnych funkcji bezpieczeństwa (3 alarmy wiatrowe, 1 alarm deszczowy, 1 alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym. Funkcje bezpieczeństwa (obiekty, czasy cyklu, priorytet) są tworzone dla wszystkich wyjść w zależności od urządzenia. Przyporządkowanie poszczególnych wyjść do funkcji bezpieczeństwa i reakcji bezpieczeństwa może być parametryzowane w zależności od kanału.
 • Kompleksowa funkcja ochrony przeciwsłonecznej ze stałą i zmienną pozycją kurtyny lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana oddzielnie w przypadku każdego wyjścia. Wraz z dynamicznym przesunięciem listew dla żaluzji listwowych. Również z rozszerzoną ochroną przeciwsłoneczną do integracji z bardziej złożonymi systemami sterowania zaciemnieniem (posiada oddzielne obiekty automatyczne i blokujące). Do wyboru z automatyką ogrzewania i chłodzenia oraz funkcją obecności.
 • Funkcja naprężania płótna markiz.
 • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
 • Funkcja wentylacji do okien ze stykami okiennymi.
 • Inteligentna funkcja uczenia dla ruchu zasłon.
 • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej lub blokady dla każdego wyjścia żaluzjowego.
 • Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście.
 • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
 • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).

Funkcje łączeniowe

 • Niezależne przełączanie wyjść.
 • Tryb mechanizmu zamykającego lub otwierającego.
 • Centralna funkcja przełączania za pośrednictwem maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony) oraz zbiorczy komunikat zwrotny.
 • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
 • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego wyjścia.
 • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia oddzielnie.
 • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej oddzielnie dla każdego wyjścia.
 • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
 • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja oświetlenia klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
 • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście.
 • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
 • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).
 • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy indywidualnie dla każdego wyjścia.
 • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.

Funkcje logiczne

 • Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
 • Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami).
 • Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
 • Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
 • Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
 • Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych. Z podaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
 • Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe
KNX:
DC 21 do 32 V SELV

Zdolność łączenia:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maksymalny prąd załączania:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść:
Razem 20 A

Moc przyłączeniowa
Omowe obciążenie:
3000 W
Obciążenie pojemnościowe:
16 A, maks. 140 µF
Silniki (żaluzja lub wentylator):
1380 W
Żarówki:
2300 W
Żarówki halogenowe 230 V:
2500 W
Wysokonapięciowa żarówka LED:
typ. 400 W
transformator uzwojony:
1200 VA
Trafo Tronic:
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
1000 VA
Świetlówki, układ połączeń Duo:
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1160 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
1000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
1160 W

Złącza
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²)

Pobór prądu
KNX:
4 do 18 mA

Wskazówki

 • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
 • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).
 • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
 • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

 • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Moduł. (mod.): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Wyrobnik załączający / dwunastokr. wyrobnik żaluzjowy 16 A Standard & Komfort
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 538 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.019 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania