Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Komfort do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 5038 00
5038 00
EAN 4010337060994
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

W zależności od parametryzacji aktor może być stosowany jako aktor włączający bistabilny lub jako aktor żaluzjowy. Możliwe są także formy mieszane z wyrobników załączających i żaluzjowych. Do funkcji wyrobnika żaluzjowego dwa sąsiadujące wyjścia przekaźnikowe są zbierane w wyjście żaluzjowe.

Właściwości

Właściwości

 • Możliwość ustawienia pracy żaluzji lub przełączania. W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2, A3/A4...) są łączone każdorazowo w jedno wyjście żaluzjowe. Możliwa jest praca mieszana na jednym aktorze (np. żaluzje A1 i A2, żaluzje A3 i A4, przełączanie A5, przełączanie A6 itp.).
 • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
 • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
 • Ręczna obsługa wyjść niezależnie od KNX z inteligentnymi wskaźnikami stanu LED w celu oszczędzania energii.
 • Rozszerzona obsługa ręczna: przełączanie między trybem pracy żaluzji a trybem przełączania przed uruchomieniem ETS.
 • Funkcja heartbeat do monitorowania urządzenia, cykliczne wysyłanie telegramów 1-bitowych.
 • Przekaźniki bistabilne.
 • Zasilanie z magistrali KNX, nie wymaga dodatkowego zasilania.
 • Uproszczone połączenie zaciskowe (bez nakładania się zacisków).
 • Uproszczona konfiguracja przez oddzielne kanały szablonów funkcji żaluzja/roleta/markiza i przełączanie, którym można wygodnie przypisać poszczególne kanały.

Funkcje żaluzji

 • Możliwość parametryzacji trybu pracy: Obsługa żaluzji, rolet, markiz, okien dachowych lub klap wentylacyjnych.
 • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
 • W przypadku żaluzji listwowych można niezależnie ustawić czasu ruchu listew.
 • Możliwość ustawienia czasu przełączania przy zmianie kierunku i czasów pracy krótko- i długotrwałej (Step, Move).
 • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego wyjścia.
 • Centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzji możliwe poprzez maksymalnie 6 obiektów długoterminowych (góra, dół, stale góra, stale dół).
 • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Ponadto można zgłaszać nieprawidłową pozycję zasłony lub ruch napędu.
 • Przyporządkowania do maksymalnie 5 różnych funkcji bezpieczeństwa (3 alarmy wiatrowe, 1 alarm deszczowy, 1 alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym. Funkcje bezpieczeństwa (obiekty, czasy cyklu, priorytet) są tworzone dla wszystkich wyjść w zależności od urządzenia. Przyporządkowanie poszczególnych wyjść do funkcji bezpieczeństwa i reakcji bezpieczeństwa może być parametryzowane w zależności od kanału.
 • Komunikaty o stanie górnego i dolnego położenia krańcowego.
 • Funkcja zmierzchowa.
 • Kompleksowa funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym ze stałą i zmienną pozycją zasłon lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana oddzielnie dla każdego wyjścia. Wraz z dynamicznym przesuwaniem listew dla żaluzji listwowych. Również z rozszerzoną ochroną przed promieniowaniem słonecznym do integracji z bardziej złożonymi systemami sterowania zaciemnieniem (posiada oddzielne obiekty automatyczne i blokujące). Do wyboru z automatyką ogrzewania i chłodzenia oraz funkcją obecności. Opcjonalne wyłączanie automatycznej funkcji ochrony przed promieniowaniem słonecznym za pomocą bezpośredniej obsługi.
 • Funkcja naprężania płótna markiz.
 • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
 • Funkcja wentylacji do okien z kontaktronami okiennymi. Rozszerzona funkcja wentylacji do otwartych i uchylonych okien oraz tryb dzień/noc.
 • Inteligentna funkcja programowania czasów przesuwania zasłon oddzielnie dla każdego kanału.
 • Wewnętrzna komunikacja grupowa do konfiguracji czasu przesuwania zasłon na wszystkich kanałach.
 • Optymalizacja programowania czasów przesuwania dzięki połączeniu sieciowemu kanałów za pośrednictwem komunikacji grupowej.
 • Możliwość przeniesienia czasów przesuwania na inne urządzenia.
 • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej lub blokady dla każdego wyjścia żaluzjowego.
 • Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście.
 • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
 • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).
 • Inwersja kierunku obrotów za pomocą parametrów ETS.
 • Analiza styku drzwiowego dla funkcji ochrony przed zatrzaśnięciem drzwi tarasowych lub balkonowych.

Funkcje włączania

 • Niezależne przełączanie wyjść.
 • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
 • Centralna funkcja przełączania za pośrednictwem maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony) oraz zbiorczy komunikat zwrotny.
 • Komunikat zwrotny dotyczący przełączania: w przypadku zmiany lub cykliczne wysyłanie komunikatów do magistrali.
 • Możliwość pełnego ustawienia reakcji na zanik lub przywrócenie napięcia zasilania magistrali oraz po programowaniu ETS dla każdego wyjścia.
 • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia oddzielnie.
 • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej oddzielnie dla każdego wyjścia.
 • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia i obiektem sygnalizacji zwrotnej.
 • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
 • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście.
 • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy indywidualnie dla każdego wyjścia.
 • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.
 • Komunikat zwrotny o łączonym stanie funkcji ze standardowym i rozszerzonym obiektem komunikacyjnym.

Funkcje logiczne

 • Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
 • Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami).
 • Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
 • Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
 • Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
 • Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych. Włącznie z definiowaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
 • Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe
KNX:
DC 21 do 32 V SELV

Zdolność łączenia:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maksymalny prąd załączania:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść:
Razem 20 A

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
3000 W
Obciążenie pojemnościowe:
16 A, maks. 140 µF
Silniki (żaluzja lub wentylator):
1380 W
Żarówki:
2300 W
Lampy halogenowe 230 V:
2500 W
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Transformator uzwojony:
1200 VA
Transformator Tronic:
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1160 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
1000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
1160 W

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²)

Pobór prądu
KNX:
4 do 18 mA

Wskazówki

 • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
 • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).
 • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
 • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

 • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 8

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Wyrobnik załączający / dwunastokr. wyrobnik żaluzjowy 16 A Standard & Komfort do KNX
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.152 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Nr. katalogowy 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.019 Kb

Ładowanie


Switching actuator / blind actuator 16 A Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Nr. katalogowy 5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 5.128 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania