KNX Secure akt.wł.bi./żal. 16x/8x 16 A urz.mod. Kmf [503800] Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Komfort do KNX Sterownik żaluzjowy Urządzenie modułowe W zależności od parametryzacji aktor może być stosowany jako aktor włączający bistabilny lub jako aktor żaluzjowy. Możliwe są także formy mieszane z wyrobników załączających i żaluzjowych. Do funkcji wyrobnika żaluzjowego dwa sąsiadujące wyjścia przekaźnikowe są zbierane w wyjście żaluzjowe. Właściwości: - Możliwość ustawienia pracy żaluzji lub przełączania. W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2, A3/A4...) są łączone każdorazowo w jedno wyjście żaluzjowe. Możliwa jest praca mieszana na jednym aktorze (np. żaluzje A1 i A2, żaluzje A3 i A4, przełączanie A5, przełączanie A6 itp.). - Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych. - Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS. - Ręczna obsługa wyjść niezależnie od KNX z inteligentnymi wskaźnikami stanu LED w celu oszczędzania energii. - Rozszerzona obsługa ręczna: przełączanie między trybem pracy żaluzji a trybem przełączania przed uruchomieniem ETS. - Funkcja heartbeat do monitorowania urządzenia, cykliczne wysyłanie telegramów 1-bitowych. - Przekaźniki bistabilne. - Zasilanie z magistrali KNX, nie wymaga dodatkowego zasilania. - Uproszczone połączenie zaciskowe (bez nakładania się zacisków). - Uproszczona konfiguracja przez oddzielne kanały szablonów funkcji żaluzja/roleta/markiza i przełączanie, którym można wygodnie przypisać poszczególne kanały. Funkcje żaluzji - Możliwość parametryzacji trybu pracy: Obsługa żaluzji, rolet, markiz, okien dachowych lub klap wentylacyjnych. - Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej. - W przypadku żaluzji listwowych można niezależnie ustawić czasu ruchu listew. - Możliwość ustawienia czasu przełączania przy zmianie kierunku i czasów pracy krótko- i długotrwałej (Step, Move). - Możliwość ustawienia reakcji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali oraz po procesie programowania ETS dla każdego wyjścia. - Centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzji możliwe poprzez maksymalnie 6 obiektów długoterminowych (góra, dół, stale góra, stale dół). - Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Ponadto można zgłaszać nieprawidłową pozycję zasłony lub ruch napędu. - Przyporządkowania do maksymalnie 5 różnych funkcji bezpieczeństwa (3 alarmy wiatrowe, 1 alarm deszczowy, 1 alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym. Funkcje bezpieczeństwa (obiekty, czasy cyklu, priorytet) są tworzone dla wszystkich wyjść w zależności od urządzenia. Przyporządkowanie poszczególnych wyjść do funkcji bezpieczeństwa i reakcji bezpieczeństwa może być parametryzowane w zależności od kanału. - Komunikaty o stanie górnego i dolnego położenia krańcowego. - Funkcja zmierzchowa. - Kompleksowa funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym ze stałą i zmienną pozycją zasłon lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana oddzielnie dla każdego wyjścia. Wraz z dynamicznym przesuwaniem listew dla żaluzji listwowych. Również z rozszerzoną ochroną przed promieniowaniem słonecznym do integracji z bardziej złożonymi systemami sterowania zaciemnieniem (posiada oddzielne obiekty automatyczne i blokujące). Do wyboru z automatyką ogrzewania i chłodzenia oraz funkcją obecności. Opcjonalne wyłączanie automatycznej funkcji ochrony przed promieniowaniem słonecznym za pomocą bezpośredniej obsługi. - Funkcja naprężania płótna markiz. - Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia. - Funkcja wentylacji do okien z kontaktronami okiennymi. Rozszerzona funkcja wentylacji do otwartych i uchylonych okien oraz tryb dzień/noc. - Inteligentna funkcja programowania czasów przesuwania zasłon oddzielnie dla każdego kanału. - Wewnętrzna komunikacja grupowa do konfiguracji czasu przesuwania zasłon na wszystkich kanałach. - Optymalizacja programowania czasów przesuwania dzięki połączeniu sieciowemu kanałów za pośrednictwem komunikacji grupowej. - Możliwość przeniesienia czasów przesuwania na inne urządzenia. - Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej lub blokady dla każdego wyjścia żaluzjowego. - Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście. - Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne. - Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen). - Inwersja kierunku obrotów za pomocą parametrów ETS. - Analiza styku drzwiowego dla funkcji ochrony przed zatrzaśnięciem drzwi tarasowych lub balkonowych. Funkcje włączania - Niezależne przełączanie wyjść. - Tryb styku zwiernego lub rozwiernego. - Centralna funkcja przełączania za pośrednictwem maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony) oraz zbiorczy komunikat zwrotny. - Komunikat zwrotny dotyczący przełączania: w przypadku zmiany lub cykliczne wysyłanie komunikatów do magistrali. - Możliwość pełnego ustawienia reakcji na zanik lub przywrócenie napięcia zasilania magistrali oraz po programowaniu ETS dla każdego wyjścia. - Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia oddzielnie. - Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej oddzielnie dla każdego wyjścia. - Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia i obiektem sygnalizacji zwrotnej. - Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego). - Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście. - Możliwość aktywowania licznika godzin pracy indywidualnie dla każdego wyjścia. - Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa. - Komunikat zwrotny o łączonym stanie funkcji ze standardowym i rozszerzonym obiektem komunikacyjnym. Funkcje logiczne - Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych. - Bramki logiczne (AND, OR, ekskluzywne AND, ekskluzywne OR, każda z maksymalnie 4 wejściami). - Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych. - Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący. - Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych. - Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych. Włącznie z definiowaniem 1-bitowych wartości wyjściowych. - Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać komunikaty z aktora lub innych urządzeń magistrali. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Napięcie znamionowe - KNX: DC 21 do 32 V SELV Zdolność łączenia: AC 250 V, 16 A / AC1 Maksymalny prąd załączania: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść: Razem 20 A Moc przyłączowa - Omowe obciążenie: 3000 W - Obciążenie pojemnościowe: 16 A, maks. 140 µF - Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 W - Żarówki: 2300 W - Lampy halogenowe 230 V: 2500 W - Wysokonapięciowe lampy LED: typ. 400 W - Transformator uzwojony: 1200 VA - Transformator Tronic: 1500 W - Świetlówki, nieskompensowane: 1000 VA - Świetlówki,układ połączeń Duo: 2300 VA - Świetlówki, skompensowane równolegle: 1160 VA - Lampy rtęciowe, nieskompensowane: 1000 W - Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle: 1160 W Przyłącza - KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna - Obciążenie: Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 x 2,5 mm²) Pobór prądu - KNX: 4 do 18 mA Wskazówki: - Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure. - Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame). - Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie). - Montaż na szynie montażowej. Zakres dostawy: - W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX. Wymiary: Jednostki podziałowe (JP): 8 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5038 00 Urządzenie modułowe Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx