Varmeaktuator 6-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
PE 1
PS 66
 
Nyhet.

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Enkeltromregulering mulig med faste regulatorer og ventilutgangsparing.
 • Aktuator for kobling av termiske aktuatorer i varme- og kjølesystemer.
 • Utgangene er kortslutnings- og overbelastningssikre.
 • Styrbare aktuatorer med nominell spenning 24 V eller 230 V.
 • Manuell betjening av utgangene.
 • Varmebehovsmelding, for eksempel til en varmepumpe i kombinasjon med koblingsaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel (bestillingsnr. 5061 00) eller koblingsaktuator, dobbel / persienneaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel (bestillingsnr. 5062 00)
 • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
 • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Ventilutganger

 • 6 elektroniske ventilutganger som er uavhengige av hverandre.
 • Ventilaktivering med karakteristikk “strømløs åpen” eller “strømløs lukket” kan parametriseres for hver utgang.
 • Beskyttelse mot fastsittende ventiler i form av intelligent ventilspyling i 5 min én gang i uken.
 • Boost-funksjon for rask oppvarming i forbindelse med radiatorer – forbrukere (elektrisk eller vannbårent system).

Romtermostat

 • 6 uavhengige regulatorer for varme- og kjøledrift, optimert til det gjeldende varme- og kjølesystemet: Gulvvarme (elektrisk eller vannbåren), radiatorer (elektrisk eller vannbåret system), gulvkjøling
 • Varmereguleringstypen kan stilles inn. Konstant PI-regulering eller koblende 2-punktsregulering.
 • Driftsmåter: Komfort, standby, natt og frost-/varmebeskyttelse.
 • Automatisk varme-/kuldebehovsmelding: Aktuatoren analyserer kontinuerlig innstillingsverdiene til tilordnede utganger og informerer Gira One-systemet ved varme-/kuldebehov på en utgang eller i en varme-/kjølekrets. Releet til den tilknyttede koblingsaktuatoren lukkes eller åpnes avhengig av varme-/kuldebehovsmeldingen. Dette gir mulighet til energieffektiv aktivering av brenner- og kjelestyringer med egnede styreinnganger (for eksempel behovstilpasset omkobling mellom innstilt verdi for reduksjon og komfort i en sentral kondenserende kjel eller varmepumper).
 • Grenseverdiinnstilling for gulvtemperaturen.
 • Automatisk registrering av åpne vinduer ved temperatursenking eller med vinduskontakt, inkl. bestemmelse av varigheten på frostbeskyttelsen.
 • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
 • Forespørsel om omkobling oppvarming/kjøling f.eks. via en binærinngang som evaluerer koblingskontakten til en varmepumpe, for å muliggjøre videresending av den aktuelle driftsmodusen (oppvarming eller kjøling) til varmeregulatoren.
 • Romtemperaturmåling via enkel eller dobbel trykknapp: Automatisk beregning av gjennomsnittsverdi hvis flere knapper for romtemperaturmåling er tilordnet utgangen.

Tekniske data

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Utganger:
6

Regulator:
6

Kontakttype:
Triac

Koblingsspenning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm:
5 til 160 mA

Innkoblingsstrøm:
maks. 1,5 A (2 s)

Antall aktuatorer per utgang
AC 230 V drivenheter:
4
AC 24 V drivenheter:
2

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Strømforbruk:
4,5 til 10 mA

Merknader

 • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 47.908 Kb

Laste


Varmeaktuator seksdobbel med regulator for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 828 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 52.532 Kb

Laste


Heating actuator 6-gang with controller for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 829 Kb

Laste


Heating actuator, 6-gang with controller for Gira One and KNX
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Bestillingsnr 2139 00

PDF, 427 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger