Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet.
Erstatter1058 00

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  Innganger

  • Inngangene 1 og 2 virker internt på reléutgangen eller separat på KNX, avhengig av ETS-parametriseringen i applikasjonen for brytere, trykknapper eller kontakter. Inngang 3 virker alltid på KNX.
  • Funksjoner for inngangene ved virkning på KNX (kobling, dimming, persienne, verdigivere, sceneunderenhet, 2-kanals betjening, regulatorunderenhet, ingen funksjon).
  • Kobling: Kommando ved lukking og åpning av kontakten kan stilles inn (ingen reaksjon, PÅ, AV, SNU).
  • Dimming: Dimming av lysstyrke og/eller fargetemperatur. Kommando ved lukking av kontakten, tid mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved langt signal på inngangen og sending av et stopptelegram ved slutt på dimmeprosessen kan konfigureres.
  • Persienne: Kommando ved lukking av kontakten og betjeningskonsept kan parametriseres. Tid for kort og langt signal på inngangen log lamelljustering kan tilpasses.
  • Verdigivere: Virkemåte som 1 byte-, 2 byte-, 3 byte- eller 6 byte-verdigiver inkl. fargetemperatur- og fargeverdigiver mulig. Verdier som kan konfigureres individuelt. Om ønskelig er en verdijustering ved langt signal på inngangen (ikke for 6 byte-verdigiver) mulig.
  • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
  • 2-kanals betjening: Når kontakten lukkes på inngangen, kan inntil to telegrammer sendes ut på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn (bare kanal 1 eller kanal 2 / begge kanalene). Virkemåten til kanalene (1 bit-, 1 byte-, 2 byte-, 3 byte-, 6 byte-) kan konfigureres separat.
  • Regulatorunderenhet: Skifte av virkemåte (skifte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan konfigureres.
  • Sperring av alle eller enkelte utganger via 1 bit-objekt mulig. Sperreobjektets polaritet, egenskapene ved begynnelse og slutt på sperringen og egenskaper under en aktiv sperring kan stilles inn.

  Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.
  • Kobling og dimming av lyspærer, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

  Dimmeutganger

  • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) eller LED (faseavsnitt).
  • Dimmekarakteristikk kan konfigureres for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
  • Området som kan dimmes, kan stilles inn (innkoblingslysstyrke, grunnlysstyrke; alternativt: nedre dimmegrense og øvre dimmegrense).
  • Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
  • Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
  • Sentral styringsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter, 6 dimmeobjekter og 6 verdiobjekter og felles tilbakemelding.
  • Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
  • Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
  • For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.
  • Tilbakemeldinger for kortslutning, overlast / svikt ved nettspenning og lasttype (i samsvar med KNX og utvidet).
  • Reaksjon ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon for utgangen.
  • Sperrefunksjon alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametriseres.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
  • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
  • Trappeoppgangsfunksjon med forlenget tid eller variabel tidsstyring for trappeoppgang via kommunikasjonsobjekt.
  • Funksjon for myk inn- og utkobling kan stilles inn.
  • Automatisk utkobling ved lysstyrkeverdi < X % kan stilles inn (med individuell forsinkelsestid).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
  • Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
  • Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
  • Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
  • Utvidet scenehenting.
  • Driftstimeteller kan aktiveres.
  • Driftstimeteller som teller fremover (med valgfri grenseverdi) eller bakover (med valgfri startverdi).

  Tekniske data

  KNX Medium:
  TP256

  Tilkoblinger
  KNX:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Innganger:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Last:
  Skruklemmer

  Tilkoblingstverrsnitt:
  maks. 4 mm²

  Innganger
  Antall:
  3

  Inngangstype:
  potensialfri

  Inngangsforsyningsspenning
  Innganger for underenheter:
  ca. 5 V

  Lengde totalt
  Underenhetledning:
  maks. 10 m

  Omgivelsestemperatur:
  -5 °C til +45 °C

  Nominell spenning:
  DC 21 til 32 V SELV

  Maks. tilkoblingseffekt
  Glødelamper:
  20 til 230 W
  HV-halogenlamper:
  20 til 230 W
  viklet transformator:
  20 til 210 VA
  Tronic-transformator:
  20 til 230 W
  viklet transformator med NV-LED:
  20 til 100 VA
  elektronisk transformator med NV-LED:
  vanl. 20 til 200 W
  HV-LED-lamper:
  vanl. 1 til 200 W

  Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
  • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
  • -15 % effektreduksjon ved innbygging itrevegg eller lettvegg-20 % ved kombinasjon av flere
  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Leveringstilstand: Betjening av dimmeutgangen via inngang 1 (lysere) og inngang 2 (mørkere) mulig.

  Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

  Mål i mm

  B x H x D: 48 50 28

  Flere bilder i mediadatabasen

  I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

  Til mediedatabasen

  Nedlasting


  Datablad

  PDF

  Laste


  Programvare

  TXT

  Laste


  Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for KNX
  Bruksanvisninger

  Bruksanvisning.

  Bestillingsnr 5065 00

  PDF, 882 Kb

  Laste


  Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for KNX
  Produktdatabase

  fra ETS5.7.3

  Bestillingsnr 5065 00

  ZIP, 1.770 Kb

  Laste


  Nedlasting (en)


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
  Operating instructions

  Operating instructions.

  Bestillingsnr 5065 00

  PDF, 882 Kb

  Laste


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Bestillingsnr 5065 00

  PDF, 5.597 Kb

  Laste


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
  Product database

  from ETS5.7.3

  Bestillingsnr 5065 00

  ZIP, 1.770 Kb

  Laste


  Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger