KNX RF betjeningsmodul dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glanset
Bestillingsnr 5107 01
5107 01
EAN 4010337090984
PE 1/5
PS 06
renhvit glanset
Bestillingsnr 5107 03
5107 03
EAN 4010337090991
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5107 28
5107 28
EAN 4010337091042
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5107 26
5107 26
EAN 4010337091059
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 5107 005
5107 005
EAN 4010337091066
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 5107 015
5107 015
EAN 4010337091080
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet. Kan leveres fra 03/2022.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
 • Integrert temperatursensor.
 • Integrert repeatermodus.
 • Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres.
 • Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet.
 • Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
 • Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
 • Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn.
 • Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering.
 • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
 • 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
 • Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn.
 • Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper.

Regulatorunderenhetens egenskaper

 • Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi).
 • Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur.

Funksjonene til status-LED-ene

 • Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi.
 • Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått.

Tekniske data

KNX Medium:
RF1.R

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Overføringskapasitet:
Maks. 20 mW

Senderekkevidde:
ca. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


RF betjeningsmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 492 Kb

Laste


RF betjeningsmodul
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.5

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Laste


Nedlasting (en)


RF operating top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 491 Kb

Laste


RF operating top unit
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

PDF, 10.764 Kb

Laste


RF operating top unit
Product database

Product database from ETS5.7.5

Bestillingsnr 5104 ..
5105 ..
5106 ..
5107 ..
5108 ..

ZIP, 2.437 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger