Aktuator 3 for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2176 00
4549110
2176 00
4549110
EAN 4010337019374
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Elektromotorisk aktuator med en binær inngang (potensialfri) for montering av termostat-ventilunderdeler (anbefalt: Heimeier) for styring av varme- eller kjølesystemer.
 • Egnet for romtemperaturregulering på for eksempel varmeovner, radiatorer, konvektorer eller varmekretsfordelere for gulvvarme, osv.
 • Skrue på ventilhodet.
 • Tilkobling M30×1,5 mm.
 • Integrert busstilkobling. Aktuatoren er et proporsjonaldrev og kan integreres direkte (uten ekstra busstilkobling) i KNX-systemet.
 • Forsyningsspenning kommer fra KNX-systemet.
 • Integrert temperatursensor.
 • Integrert romtermostat.
 • Mekanisk visning av ventilløftehøyden.
 • Automatisk registrering av ventilløftehøyden.
 • En inngang. Denne kan benyttes som binær inngang eller tilkobling av en ekstern temperatursensor med funksjonene:
  kobling, dimming, persienner, dimmeverdigiver, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, underenhet for lysscene, med og uten lagringsfunksjon, temperatur-fjernføler, eller som temperaturbegrenser for gulvvarme.
 • Funksjonen kobling: To uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang (koblingskommandoer kan parametreres individuelt), kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
 • Dimme-funksjon: Ett- og tofeltsbetjening, tid mellom dimming og inn-/utkobling, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
 • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step eller Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn (kun ved Step - Move - Step), justerbar lamellforskyvningstid.
 • Funksjonen verdigiver: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten.
 • Underenhet for lysscene med eller uten minnefunksjon.
 • Bruk mulig i varmekretsfordeler.
 • Beskyttende mot fastsittende ventiler
 • Innstillingsverdi (1 bit eller 1 byte).
 • Syklisk overvåking av innstillingsverdien.
 • Feilmeldeobjekt ved startfeil.
 • Nøddrift via integrert temperatursensor.
 • 2 tvangsstillinger eller 1 tvangsstilling og et grenseverdiobjekt kan justeres.
 • Minimum og maksimum innstillingsverdi kan justeres.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Ventil
Tilkobling:
M30 x 1,5 mm
Heving:
1,0 mm bis 4,2 mm
Aktiveringskraft:
80 N bis 120 N

Ledningslengde
Tilkoblingsledning:
1 m
Lengden på tilkoblingsledningen per KNX-linje (gjelder samlet sett for alle aktuatorer som befinner seg i linjen):
Maks. 30 m
Binærinngang/fjernføler:
maks. 10 m

Antall aktuatorer per KNX-linje:
maks. 30 stk.

Beskyttelsesklasse:
IP40

Omgivelsestemperatur:
0 °C til 50 °C

Merknader

 • I grunninnstillingen passer aktuatoren på ventilunderdeler fra firmaet Heimeier. Bruk adapter for ventilunderdeler som er laget av andre produsenter.

Mål i mm

B 79 H 47 T 79

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 217600

RFA, 440 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 217600

IFC, 11 Kb

Laste


KNX Aktuator 3
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2176 00

PDF, 675 Kb

Laste


KNX Aktuator 3
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS 4.2.

Bestillingsnr 2176 00

ZIP, 956 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX Valve drive 3
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2176 00

PDF, 677 Kb

Laste


KNX Valve drive 3
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2176 00

PDF, 10.869 Kb

Laste


KNX Valve drive 3
Product database

Product database from ETS 4.2.

Bestillingsnr 2176 00

ZIP, 956 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger