Koblingsaktuator, 6-dobbel 16 A / persienneaktuator, 3-dobbel 16 A Standard for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5023 00
5023 00
EAN 4010337061106
PE 1
PS 66
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Avhengig av parametreringen kan aktuatoren brukes som koblingsaktuator eller persienneaktuator. Også kombinasjoner av koblings-/persienneaktuatorer er mulig. For funksjonen persienneaktuator slås to reléutganger ved siden av hverandre sammen til én persienneutgang.

Egenskaper

Egenskaper

 • Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang. Kombinert drift på én aktuator (f.eks. A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig.
 • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
 • Manuell betjening av utgangene uavhengig av KNX med intelligente LED-tilstandsindikatorer for energisparing.
 • Utvidet manuell betjening: Skifte mellom persienne- og koblingsmodus før oppstart av ETS.
 • Heartbeat-funksjon for overvåking av enheten, syklisk sending 1 bit.
 • Bistabile releer.
 • Forsyning fra KNX buss, ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.
 • Enklere klemmetilkobling (ingen klemmeoverlagring).

Persiennefunksjoner

 • Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld.
 • Avskjermingskjøretider kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
 • En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner.
 • Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres.
 • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig.
 • Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Sikkerhetsfunksjonene (objekter, syklustider, prioritet) opprettes enhetsbasert felles for alle utgangene. Enkeltutganger kan parametriseres kanalbasert til sikkerhetsfunksjonene og sikkerhetsreaksjonene.
 • Sperrefunksjon mulig for hver persienneutgang.
 • Enkel solskjerming: Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres separat for hver utgang.
 • Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
 • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
 • Skumringsfunksjon.
 • Statusmeldinger for øvre og nedre endestilling.

Koblingsfunksjoner

 • Uavhengig kobling av koblingsutgangene.
 • Lukke- eller åpnefunksjon.
 • Tilbakemelding kobling: ved endring eller syklisk sendt på bussen.
 • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
 • Reaksjon ved gjenopprettet busspenning kan stilles inn for hver utgang (PÅ eller ingen reaksjon).
 • Sperrefunksjon med tilbakemeldingsobjekt kan parametriseres for hver kanal.
 • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
 • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning
KNX:
DC 21 til 32 V SELV

Koblingskapasitet:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maksimal innkoblingsstrøm:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger:
Sum 20 A

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3000 W
Kapasitiv last:
16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte):
1380 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2500 W
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
1160 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)

Strømforbruk
KNX:
4 til 18 mA

Merknader

 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
 • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
 • Montering på DIN-profilskinne.

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard & Komfort for KNX
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.145 Kb

Laste


Koblingsaktuator / persiennemodul 16 A Standard for KNX
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.2

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 3.098 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard & Komfort for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.146 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.2.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.607 Kb

Laste


Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
Technical Documentation

Technical documentation, version 2.5.

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.408 Kb

Laste


Switching actuator 16 A / blind actuator 16 A Standard for KNX
Product database

Product database from ETS5.7.2

Bestillingsnr 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 3.098 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger