Værstasjon Plus for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2074 00
2074 00
EAN 4010337031185
PE 1
PS 06
 
Erstatter værstasjonen Komfort for KNX1010 00og kombiføler med DCF77-mottaker1025 00

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

 • Værstasjonen for KNX registrerer vindhastighet, vindretning, nedbør, global stråling, temperatur, skumring, relativ luftfuktighet, lufttrykk og med retningsavhengig lysstyrke med fire sensorer.
 • Med de målte dataene beregnes lysstyrkesensorenes maksimalverdie, absolutt luftfuktighet, følt temperatur og komfort.
 • Innsatsområdet er den automatiske væravhengige skyggestyringen, spesielt for hjemmet.
 • Værstasjonen overvåker seg selv med hensyn til noen viktige funksjoner og melder aktuelle feil selvstendig via meldingsobjekter på bussen.
 • Overvåkning av spenningen som foreligger. Svikten meldes på bussen via et kommunikasjonsobjekt.
 • Med integrert busstilkobling.
 • Montasje utendørs på en mast eller på veggen.
 • Monteringsstedets posisjon kan bestemmes via GPS.

Funksjoner

 • To grenseverdier med innstillbar hysterese per føler kan parametreres internt, eller kan angis som 8-bits eller 16-bits verdier.
 • Innlæringsfunksjonen gjør det mulig å bruke den aktuelle måleverdien som grenseverdi.
 • Alle grenseverdiobjekter har en parametrerbar inn- og utkoblingsforsinkelse.
 • 16 logikkporter (UND, UND med tilbakeføring, ODER, eksklusiv ODER, NAND, NOR) med inntil 4 innganger for eksterne og interne 1-bits verdier.
 • 4 sperreobjekter til sperring av funksjoner eller manuell betjening.
 • En automatisk skyggestyring på opptil 8 fasader kan realiseres med en solhøydeavhengig sporing av lamellene og en avskjermingshøydestyring.
 • Alle verdiene kan sendes ved verdiendring og syklisk. Utgangene til sperreobjektene kan bare sendes ved verdiendring.
 • Kaskadekobling av værstasjoner er mulig via logikkfunksjonene. Dette er for en funksjonsutvidelse (måling av vindstyrken på forskjellige fassader) eller for å anbefale en sterkt økt funksjonssikkerhet gjennom redundanser.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Forsyning
Nominell spenning:
AC 24 V SELV (± 10%)
Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV
Strømforbruk:
100 til 400 mA

Tilkoblingsledning
Ledningstype:
LiYCY 4xAWG26
Ledningslengde:
5 m
Totallengde per linje:
15 m

Antall værstasjoner:
maks. 3 (per linje)

Omgivelsestemperatur:
-30 °C til +60 °C

Kapslingsgrad:
IP44

Beskyttelsesklasse:
III

Vindretningssensor
Måleområde:
1 til 360°
Oppløsning:
Nøyaktighet:
±10°

Vindhastighetssensor
Måleområde:
0 til 40 m/s
Oppløsning:
0,1 m/s
Nøyaktighet (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Nøyaktighet (≥ 10 m/s):
±5%

Temperatursensor
Måleområde:
-30 °C til +60 °C
Oppløsning:
0,1 K
Nøyaktighet:
±1 K

Nedbørssensor
Måleområde:
ja/nei
Nøyaktighet:
lett yr

Lysstyrkesensorer
Antall:
4
Måleområde:
0 til 150 klx
Oppløsning:
1 klx
Nøyaktighet:
±3%

Skumringssensor
Måleområde:
0 til 900 lx
Oppløsning:
1 lx
Nøyaktighet:
±10 lx

Lufttrykksensor
Måleområde:
300 til 1100 hPa
Oppløsning:
0,01 hPa
Nøyaktighet:
±0,5 hPa

Luftfuktighetssensor
Måleområde:
0 til 100 % rel. luftfuktighet
Oppløsning:
0,1 % rel. luftfuktighet
Nøyaktighet:
±10 % rel. luftfuktighet (20 °C)
abs. Luftfuktighet:
0 til 400 g/m³
Oppløsning:
0,01 g/m³

Globalstråling
Måleområde:
0 til 1300 W/m²
Oppløsning:
1 W/m²
Nøyaktighet:
±10%

Merknader

 • Målte verdier gjelder for monteringsstedet. Avvik i forhold til andre værtjenester er mulig.
 • Alle nøyaktighetsangivelser for måleverdiene baserer seg på den respektive sendeverdien for måleområdet.

Mål i mm

Ø 130 H 68

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 207400

IFC, 111 Kb

Laste


Værstasjon Plus
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2074 00

PDF, 1.854 Kb

Laste


Værstasjon Plus
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.1.8

Bestillingsnr 2074 00

ZIP, 1.268 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Weather station Plus
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2074 00

PDF, 1.854 Kb

Laste


Weather station Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2074 00

PDF, 3.061 Kb

Laste


Weather station Plus
Product database

Product database from ETS4.1.8

Bestillingsnr 2074 00

ZIP, 1.268 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger