Binærinngang, 8-dobbel 12 – 48 V AC/potensialfri DC for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2128 00
4500201
2128 00
4500201
EAN 4010337018841
PE 1
PS 66
 
Tavlemonterte binærinnganger for tilkobling av kontakter. Koblingsprosessene til kontakter (f.eks. vakter/trykkbrytere) konverteres til KNX telegrammer. Inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Signalvisning mulig via gul status-LED.

Egenskaper

Egenskaper

 • På hver inngang kan fullstendige funksjonsomfanget aktiveres. Alle kanalorienterte funksjoner kan parametreres separat for hver inngang.
 • Telegrammer fra inngangene som sender aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
 • Tilbakesprettevarigheten og begrensningen av telegramfrekvensen kan konfigureres.
 • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne, verdigiver og impulsteller til inngangene.
 • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger (sperreobjektets polaritet kan justeres) i funksjonene kobling, dimming, persienner og verdigiver.
 • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
 • Innkobling av funksjon: hver inngang har to uavhengige koblingsobjekter (koblingskommandoer kan parametreres individuelt), kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), uavhengig syklisk sending av koblingsobjekter avhengig av flanken eller objektverdien kan velges.
 • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan stilles inn, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
 • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step eller Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn (kun ved Step - Move - Step), justerbar lamellforskyvningstid.
 • Funksjonen verdigiver: Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, lyssceneforlengelse med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.
 • Funksjonen impulsteller: Justerbart tellerintervall, flanke (telling ved stigende flanke, telling ved fallende flanke, telling ved stigende og fallende flanke) kan parametreres, antall nødvendige impulser på inngangen kan parametreres, antall nødvendige telleimpulser for telleendring kan parametreres, hver inngang inneholder en hovedteller og en mellomteller, hovedtelleren og mellomtelleren kan arbeide separat som fremover- eller bakoverteller, tellerenes start- og endeverdier kan angis via parametere eller kommunikasjonsobjektet, forespørsel angående tellernivået via KNX eller automatisk, reaksjonen etter at telleren har sluttet å telle kan parametreres, impulstelleren stilles tilbake via KNX (teller-reset).
 • Binærinngangen har åtte innganger som er uavhengige av hverandre og som kan tilkobles elektriske signaler i spenningsområder fra 12 til 48 V.
 • Evaluering av likespenningssignaler (DC) eller vekselspenningssignaler (AC).
 • Binærinngangen stiller en separat DC 24 V hjelpespenning (SELV) til disposisjon for tilkobling av potensialfrie kontakter.
 • Statusmelding ved feil med hjelpespenningen kan settes på bussen.
 • Tilkobling av målere med S0-grensesnitt er mulig (f.eks. energi-, gass- og vannmålere).

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Lengde på inngangsledningen:
maks. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Nominell spenning:
AC/DC 12 til 48 V

Signalspenning
for "0"-Signal:
-48 til +2 V
for "1"-Signal:
8 til 48 V

Inngangsstrøm ved nominell spenning:
2 mA

Nominell spenning S0:
maks. DC 27 V

Impulsfrekvens S0:
maks. 33 Hz

Nominell frekvens AC-signal:
30 til 60 Hz

Signalvarighet:
min. 15 ms

Antall innganger:
8

Utgang
Spenning:
DC 24 V SELV
Strøm:
maks. 4 mA

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Innganger:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 212800

RFA, 484 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 212800

IFC, 164 Kb

Laste


Binærinngang 8-kanals 12-48 V AC/DC potensialfri
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.2

Bestillingsnr 2128 00

ZIP, 484 Kb

Laste


Binærinngang 8-kanals 12-48 V AC/DC potensialfri
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2128 00

PDF, 1.816 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Product database

Product database from ETS4.2

Bestillingsnr 2128 00

ZIP, 484 Kb

Laste


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2128 00

PDF, 1.818 Kb

Laste


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2128 00

PDF, 4.433 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger