Reléaktuator 8-kanals 16 A med manuell betjening for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert plus
Bestillingsnr 1006 00
4504003
1006 00
4504003
EAN 4010337042181
PE 1
PS 26
 
Tavlemonterte reléaktuatorer med integrert busstilkobling. Til kobling av lastgrupper som kan aktiveres uavhengig. Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt hhv. uten KNX-drift. Flerfaset tilkobling. Ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.

Egenskaper

Egenskaper

 • Manuell betjening av releene uavhengig av visning av buss-/koblingsstilling.
 • Lukke- eller åpnefunksjon.
 • Sentral koblingsfunksjon.
 • Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten.
 • Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
 • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
 • Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang.
 • Sperrefunksjon kan parametreres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang.
 • Tidsfunksjoner (inn- eller utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
 • Bruk i lysscener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
 • Minnefunksjon for lysscener.
 • Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss).
 • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering med sikkerhetsstilling.
 • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
 • Uavhengig kobling av de åtte utgangene.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Relé
Antall:
8
Kontakt:
à 1 x lukker potensialfri, bistabil

Koblingskapasitet AC 230 V:
16 A / AC1 hhv. 10 A / AC3

Koblingskapasitet AC 400 V:
10 A / AC1 hhv. 6 A / AC3

Koblingskapasitet
DC:
16 A / 24 V

Maksimal innkoblingsstrøm:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3600 W
Kapasitiv last AC 230 V:
16 A, maks. 140 µF
Glødelamper:
2500 W
HV-halogenlamper:
2500 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
2500 VA
lysrør,
Duo-kobling:
2300 VA
Lysrør, parallellkompensert:
1300 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
2000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
2000 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Koblingskapasitet
DC:
16 A / 24 V

Merknader

 • Montering på DIN-skinne.
 • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE): 8

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 100600

IFC, 163 Kb

Laste


Koblingsaktuator dobbel/firedobbel/åttedobbel 16 A og firedobbel/åttedobbel 16 A C-laster
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 321 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 1004 00
1006 00

PDF, 460 Kb

Laste


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Laste


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation
Product database

Product database from ETS2

Bestillingsnr 1006 00

VD2, 213 Kb

Laste


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation
Product database

Product database from ETS3.0d

Bestillingsnr 1006 00

VD4, 177 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger