KNX-dimmeaktuator 4-kanals Komfort
4 x 225 W/VA

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2025 00
2025 00
EAN 4010337073338
PE 1
PS 26
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Dimmeaktuator med integrert busstilkobling.
 • Kobling og dimming av lyspærer, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper.
 • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
 • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
 • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen.
 • Midlertidig statusvisning kan aktiveres, tilkobling via kommunikasjonsobjekt mulig over flere aktuatorer.
 • Parallellkobling av flere utganger for dimming av større lampebelastning eller effektutvidelse via effektmoduler.
 • Konfigurasjonen kan forenkles ved at alle eksisterende dimmekanaler tilordnes samme parametere og dermed parametriseres identisk i ETS.
 • Opptil 6 sentrale funksjoner for felles aktivering av alle dimmekanalene med koblings-, dimme- og verdiobjekter.
 • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
 • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

Dimmeutganger

 • Uavhengig kobling og dimming av dimmeutgangene.
 • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) eller LED (faseavsnitt).
 • Dimmekarakteristikk kan konfigureres per kanal for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
 • Området som kan dimmes, kan stilles inn (innkoblingslysstyrke, grunnlysstyrke; alternativt: nedre dimmegrense og øvre dimmegrense).
 • Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
 • Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
 • Sentral styringsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter, 6 dimmeobjekter og 6 verdiobjekter og felles tilbakemelding.
 • Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
 • Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
 • For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.
 • Tilbakemeldinger for kortslutning, overlast / svikt ved nettspenning og lasttype (i samsvar med KNX og utvidet).
 • Reaksjon ved svikt på busspenningen eller gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver utgang.
 • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
 • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang.
 • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
 • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
 • Trappeoppgangsfunksjon med forlenget tid eller variabel tidsstyring for trappeoppgang via kommunikasjonsobjekt.
 • Funksjon for myk inn- og utkobling kan stilles inn.
 • Automatisk utkobling ved lysstyrkeverdi < X % kan stilles inn (med individuell forsinkelsestid).
 • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
 • Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
 • Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
 • Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
 • Utvidet scenehenting.
 • Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang.
 • Driftstimeteller som teller fremover (med valgfri grenseverdi) eller bakover (med valgfri startverdi).

Logikkfunksjoner

 • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
 • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
 • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
 • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
 • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
 • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
 • De logiske funksjonene har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Nominell spenning:
AC 110 til 230 V, 50/60 Hz

Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
Glødelamper:
20 til 225 W
HV-halogenlamper:
20 til 225 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
Tronic-trafo:
20 til 225 W
viklet transformator med NV-LED:
20 til 100 VA
elektronisk transformator med NV-LED:
type 20 inntil 200 W
HV-LED-lamper:
vanl. 1 til 200 W
Kompaktlysrør:
vanl. 20 til 150 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Merknader

 • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
 • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
 • Parallellkoblede utganger skal bare belastes med opptil 95 %. Det må ikke kobles kompaktlysrør til parallellkoblede dimmeutganger. Parallellkoblede dimmeutganger må ikke utvides med effektmoduler.
 • Montering på DIN-skinne.
 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
 • Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Leveringsomfang

 • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Dimmeactuator 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2015 00
2025 00

PDF, 614 Kb

Laste


Dimmeactuator 4-kanals Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.3

Bestillingsnr 2025 00

ZIP, 1.581 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Dimming actuator, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2015 00
2025 00

PDF, 613 Kb

Laste


Dimming actuator, 4-gang Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2025 00

PDF, 4.172 Kb

Laste


Dimming actuator, 4-gang Komfort
Product database

from ETS5.7.3

Bestillingsnr 2025 00

ZIP, 1.581 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger