KNX Secure Dimmeaktuator 4-d DIN Kmf [202500] KNX-dimmeaktuator 4-kanals Komfort 4 x 225 W/VA Gira KNX-system Tavlemontert Egenskaper: - Dimmeaktuator med integrert busstilkobling. - Kobling og dimming av lyspærer, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper. - Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten. - Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker. - Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen. - Midlertidig statusvisning kan aktiveres, tilkobling via kommunikasjonsobjekt mulig over flere aktuatorer. - Parallellkobling av flere utganger for dimming av større lampebelastning eller effektutvidelse via effektmoduler. - Konfigurasjonen kan forenkles ved at alle eksisterende dimmekanaler tilordnes samme parametere og dermed parametriseres identisk i ETS. - Opptil 6 sentrale funksjoner for felles aktivering av alle dimmekanalene med koblings-, dimme- og verdiobjekter. - Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner. - Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering. Dimmeutganger - Uavhengig kobling og dimming av dimmeutgangene. - Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) eller LED (faseavsnitt). - Dimmekarakteristikk kan konfigureres per kanal for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet. - Området som kan dimmes, kan stilles inn (innkoblingslysstyrke, grunnlysstyrke; alternativt: nedre dimmegrense og øvre dimmegrense). - Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere). - Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon). - Sentral styringsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter, 6 dimmeobjekter og 6 verdiobjekter og felles tilbakemelding. - Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon. - Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon. - For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer. - Tilbakemeldinger for kortslutning, overlast / svikt ved nettspenning og lasttype (i samsvar med KNX og utvidet). - Reaksjon ved svikt på busspenningen eller gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver utgang. - Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang. - Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang. - Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse). - Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning. - Trappeoppgangsfunksjon med forlenget tid eller variabel tidsstyring for trappeoppgang via kommunikasjonsobjekt. - Funksjon for myk inn- og utkobling kan stilles inn. - Automatisk utkobling ved lysstyrkeverdi < X % kan stilles inn (med individuell forsinkelsestid). - Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang. - Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres. - Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere). - Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene. - Utvidet scenehenting. - Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang. - Driftstimeteller som teller fremover (med valgfri grenseverdi) eller bakover (med valgfri startverdi). Logikkfunksjoner - Apparatet har 8 interne logiske funksjoner. - Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger). - 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene. - Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt. - Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner. - Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene. - De logiske funksjonene har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter. Tekniske data: KNX Medium: TP256 Nominell spenning: AC 110 til 230 V, 50/60 Hz Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal - Glødelamper: 20 til 225 W - HV-halogenlamper: 20 til 225 W - viklet transformator: 20 til 210 VA - Tronic-trafo: 20 til 225 W - viklet transformator med NV-LED: 20 til 100 VA - elektronisk transformator med NV-LED: type 20 inntil 200 W - HV-LED-lamper: vanl. 1 til 200 W - Kompaktlysrør: vanl. 20 til 150 W Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm Merknader: - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. - Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler. - Parallellkoblede utganger skal bare belastes med opptil 95 %. Det må ikke kobles kompaktlysrør til parallellkoblede dimmeutganger. Parallellkoblede dimmeutganger må ikke utvides med effektmoduler. - Montering på DIN-skinne. - KNX Data Secure-kompatibel. - Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support). - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). Leveringsomfang: - KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2025 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx