Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2101 01
2101 01
EAN 4010337048183
PE 1
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 2101 03
4504037
2101 03
4504037
EAN 4010337048190
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2101 28
4504041
2101 28
4504041
EAN 4010337048251
PE 1
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2101 26
2101 26
EAN 4010337048237
PE 1
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2101 005
4505173
2101 005
4505173
EAN 4010337037248
PE 1
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2101 015
2101 015
EAN 4010337083030
PE 1
PS 06
rustfritt stål
Bestillingsnr 2101 600
2101 600
EAN 4010337021513
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang.

Egenskaper

Egenskaper

 • Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
 • Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet.
 • To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA).
 • Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.

Regulator

 • 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
 • Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
 • Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer.
 • Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
 • Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
 • Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).
 • Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom).

Innganger

 • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
 • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
 • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
 • Begrensning av telegramfrekvens.
 • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
 • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
 • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
 • Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon.
 • Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten.

Utganger

 • Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Ledningslengde
Inn-/utganger:
maks. 5 m
Temperaturføler:
maks. 50 m

Monteringsdybde:
23 mm

Merknader

 • En separat busstilkobling er ikke nødvendig.
 • Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.
 • Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Objektregulator
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2101 ..

PDF, 857 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Laste


Object regulator
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2101 ..

PDF, 857 Kb

Laste


Object regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Bestillingsnr 2101 ..

VD4, 301 Kb

Laste


Object regulator with push button interface, 4-gang
Product database

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Bestillingsnr 2101 ..

VD2, 300 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger