System 55 kremhvit objektreg. trykk.grensesn. 4-d KNX [210101] Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX Gira System 55 kremhvit glans Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang. Egenskaper: - Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen. - Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet. - To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA). - Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). - Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. - Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten. Utganger - Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene Tekniske data: KNX medium: TP256 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Ledningslengde - Inn-/utganger: maks. 5 m - Temperaturføler: maks. 50 m Monteringsdybde: 23 mm Merknader: - En separat busstilkobling er ikke nødvendig. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2101 01 kremhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit objektreg. trykk.grensesn. 4-d KNX [210103] Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX Gira System 55 renhvit glans Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang. Egenskaper: - Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen. - Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet. - To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA). - Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). - Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. - Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten. Utganger - Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene Tekniske data: KNX medium: TP256 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Ledningslengde - Inn-/utganger: maks. 5 m - Temperaturføler: maks. 50 m Monteringsdybde: 23 mm Merknader: - En separat busstilkobling er ikke nødvendig. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2101 03 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt objektreg. trykk.grensesn. 4-d KNX [210128] Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX Gira System 55 antrasitt Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang. Egenskaper: - Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen. - Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet. - To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA). - Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). - Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. - Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten. Utganger - Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene Tekniske data: KNX medium: TP256 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Ledningslengde - Inn-/utganger: maks. 5 m - Temperaturføler: maks. 50 m Monteringsdybde: 23 mm Merknader: - En separat busstilkobling er ikke nødvendig. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2101 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alu.f. objektreg. trykk.grensesn. 4-d KNX [210126] Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX Gira System 55 aluminiumsfarget Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang. Egenskaper: - Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen. - Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet. - To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA). - Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). - Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. - Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten. Utganger - Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene Tekniske data: KNX medium: TP256 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Ledningslengde - Inn-/utganger: maks. 5 m - Temperaturføler: maks. 50 m Monteringsdybde: 23 mm Merknader: - En separat busstilkobling er ikke nødvendig. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2101 26 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m objektreg. trykk.grensesn. 4-d KNX [2101005] Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX Gira System 55 svart matt Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang. Egenskaper: - Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen. - Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet. - To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA). - Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). - Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. - Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten. Utganger - Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene Tekniske data: KNX medium: TP256 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Ledningslengde - Inn-/utganger: maks. 5 m - Temperaturføler: maks. 50 m Monteringsdybde: 23 mm Merknader: - En separat busstilkobling er ikke nødvendig. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2101 005 svart matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m objektreg. trykk.grensesn. 4-d KNX [2101015] Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX Gira System 55 grå matt Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang. Egenskaper: - Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen. - Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet. - To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA). - Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). - Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. - Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten. Utganger - Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene Tekniske data: KNX medium: TP256 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Ledningslengde - Inn-/utganger: maks. 5 m - Temperaturføler: maks. 50 m Monteringsdybde: 23 mm Merknader: - En separat busstilkobling er ikke nødvendig. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2101 015 grå matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 rustfritt stål objektreg. trykk.grensesn. 4-d KNX [2101600] Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX Gira System 55 rustfritt stål Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang. Egenskaper: - Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen. - Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet. - To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA). - Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). - Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. - Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten. Utganger - Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene Tekniske data: KNX medium: TP256 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Ledningslengde - Inn-/utganger: maks. 5 m - Temperaturføler: maks. 50 m Monteringsdybde: 23 mm Merknader: - En separat busstilkobling er ikke nødvendig. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2101 600 rustfritt stål Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx