Dimmeraktuator 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Infälld
Artikelnr. 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
FE 1/5
PS 06
 
Nyhet.
Ersatt 1058 00

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  Ingångar

  • Ingångarna 1 och 2 fungerar beroende på ETS-parametreringen av användning av omkopplare, knapp eller kontakt antingen internt på reläutgången eller separat på KNX. Ingång 3 påverkar alltid KNX.
  • Funktionerna för ingångarna vid påverkan på KNX (omkoppling, dimning, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering, regulatorbiapparat, ingen funktion).
  • Omkoppling: Kommando vid stängning och öppning av kontakten kan ställas in (ingen reaktion, PÅ, AV, OM).
  • Dimning: Dimning av ljusstyrka och/eller färgtemperatur. Kommando vid stängning av kontakten, tid mellan omkoppling och dimning, dimning i flera steg, meddelandeupprepning vid lång signal vid ingången och sändning av ett stoppmeddelande i slutet av dimningen kan konfigureras.
  • Jalusi: Kommando vid stängning av kontakten och manövreringskonceptet kan parametreras. Tider för kort och lång signal vid ingången och lamelljustering kan anpassas.
  • Värdegivare: Funktionssätt som 1 byte, 2 byte, 3 byte eller 6 byte värdegivare inkl. färgtemperatur och färgvärdegivare. Individuellt konfigurerbara värden. Värdejustering vid långsignal vid ingången är möjligt (gäller ej 6 byte-värdegivare).
  • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
  • 2-kanalsmanövrering: Vid stängning av kontakten vid ingången kan upp till två telegram skickas ut på KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in (endast kanal 1 eller kanal 2/båda kanaler). Kanalernas funktionssätt (1 bit, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 6 byte) kan konfigureras separat.
  • Regulatorbiapparat: Funktionssätt (omkoppling av driftläge, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan konfigureras.
  • Alla eller enskilda ingångar över ett 1 bit-objekt kan ställas in. Spärrobjektets polaritet, beteende vid början och slut av spärrningen och beteende under en aktiv spärrning kan ställas in.

  Logikfunktioner

  • Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
  • Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera).
  • 1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
  • Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
  • Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
  • Gränsvärdebrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat. Inkl. angivning av 1-Bit-utgångsvärden.
  • Logikfunktionerna har egna KNX-kommunikationsobjekt och kan redigera telegram från utgången eller andra bussenheter.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

  Dimmerutgångar

  • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
  • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva för anpassning till den anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
  • Möjligt att ställa in det dimbara området (ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka; alternativ: nedre gräns för dimning och övre gräns för dimning).
  • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
  • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
  • Central styrningsfunktion via upp till 6 kopplingsobjekt, 6 dimmerobjekt och 6 värdeobjekt och samlingsfeedback.
  • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.
  • Signaler för kortslutning, överbelastning/strömavbrott och lasttyp (KNX-kompatibel och utökad).
  • Inställbara reaktion vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp.
  • Logisk länkningsfunktion för utgången.
  • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
  • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
  • Trapphusfunktion med tidsförlängning eller variabel inställning av tider via kommunikationsobjekt.
  • Soft-TILL-funktion och Soft-FRÅN-funktion kan ställas in.
  • Automatisk frånkoppling vid värde för ljusstyrka < X % kan ställas in (med individuell fördröjningstid).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras.
  • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
  • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
  • Visuell feedback när en scen sparas.
  • Utökad scenöppning.
  • Drifttidsräknare kan aktiveras.
  • Drifttidsräknare som uppräknare (med gränsvärde som tillval) eller nedräknare (med startvärde som tillval).

  Tekniska data

  KNX-medium:
  TP256

  Anslutningar
  KNX:
  Anslutningsplintar på styrledningen
  Ingångar:
  Anslutningsplintar på styrledningen
  Last:
  Skruvklämmor

  Anslutningsarea:
  max. 4 mm²

  Ingångar
  Antal:
  3

  Ingångstyp:
  potentialfri

  Avkännarspänning
  Biapparatingångar:
  ca. 5 V

  Total längd
  Biapparatledning:
  max. 10 m

  Omgivningstemperatur:
  -5 °C till +45 °C

  Märkspänning:
  DC 21 till 32 V SELV

  Max. anslutningseffekt
  Glödlampor:
  20 till 230 W
  HV-halogen:
  20 till 230 W
  Lindad transformator:
  20 till 210 VA
  Tronic-trafo:
  20 till 230 W
  Lindad transformator med LV-LED:
  20 till 100 VA
  Elektronisk transformator med LV-LED:
  typ. 20 till 200 W
  HV-LED-lampor:
  Typ. 1 till 200 W

  Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
  • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
  • Effektreducering vid inbyggnad i
   Trä- eller gipsvägg -15 %
   Multikombinationer -20 %.
  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Leveransskick: Manövrering av dimmerutgången via ingång 1 (ljusare) och ingång 2 (mörkare) är möjligt.

  Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet.

  Yttermåti mm

  B x H x D: 48 50 28

  Fler bilder i media-databasen

  I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

  Till media-databasen

  Download


  Datablad

  PDF

  Ladda


  Anbudsunderlag

  TXT

  Ladda


  Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning

  Artikelnr. 5065 00

  PDF, 707 Kb

  Ladda


  Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals
  Produktdatabas

  Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

  Artikelnr. 5065 00

  ZIP, 1.770 Kb

  Ladda


  Download (en)


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Artikelnr. 5065 00

  PDF, 5.597 Kb

  Ladda  Beställinfo Egenskaper Downloads