Brytaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Inbyggd
Artikelnr. 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
FE 1/5
PS 06
 
Nyhet.
Ersatt1059 00

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  Ingångar

  • Ingångarna 1 och 2 fungerar beroende på ETS-parametreringen av användning av omkopplare, knapp eller kontakt antingen internt på reläutgången eller separat på KNX. Ingång 3 påverkar alltid KNX.
  • Funktionerna för ingångarna vid påverkan på KNX (omkoppling, dimning, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering, regulatorbiapparat, ingen funktion).
  • Koppling: Kommando vid stängning och öppning av kontakten kan ställas in (ingen reaktion, PÅ, AV, OM).
  • Dimning: Dimning av ljusstyrka och/eller färgtemperatur. Kommando vid stängning av kontakten, tid mellan omkoppling och dimning, dimning i flera steg, meddelandeupprepning vid lång signal vid ingången och sändning av ett stoppmeddelande i slutet av dimningen kan konfigureras.
  • Jalusi: Kommando vid stängning av kontakten och manövreringskonceptet kan parametreras. Tider för kort och lång signal vid ingången och lamelljustering kan anpassas.
  • Värdegivare: Funktionssätt som 1 byte, 2 byte, 3 byte eller 6 byte värdegivare inkl. färgtemperatur och färgvärdegivare. Individuellt konfigurerbara värden. Värdejustering vid långsignal vid ingången är möjligt (gäller ej 6 byte-värdegivare).
  • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
  • 2-kanalsmanövrering: Vid stängning av kontakten vid ingången kan upp till två telegram skickas ut på KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in (endast kanal 1 eller kanal 2/båda kanaler). Kanalernas funktionssätt (1 bit, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 6 byte) kan konfigureras separat.
  • Regulatorbiapparat: Funktionssätt (omkoppling av driftläge, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan konfigureras.
  • Alla eller enskilda ingångar över ett 1 bit-objekt kan ställas in. Spärrobjektets polaritet, beteende vid början och slut av spärrningen och beteende under en aktiv spärrning kan ställas in.

  Logikfunktioner

  • Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
  • Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera).
  • 1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
  • Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
  • Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
  • Gränsvärdebrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat. Inkl. angivning av 1-Bit-utgångsvärden.
  • Logikfunktionerna har egna KNX-kommunikationsobjekt och kan redigera telegram från utgången eller andra bussenheter.
  • Koppling av elektriska förbrukare via en reläkontakt.
  • Apparaten har tre ingångar med en gemensam referenspotential.
  • Inläsning av kopplingstillstånd för installationsomkopplare eller -knappar och andra potentialfria kontakter vid ingångar 1 till 3.
  • Signalutvärdering för upptinings- och läckagesensorer (se tillbehör) vid ingångar 1 till 3.
  • Registrering av temperaturvärden via fjärrsensor (se tillbehör) vid ingång 3.
  • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
  • Bistabilt relä.

  Kopplingsfunktioner

  • Slutande eller brytande.
  • Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
  • Feedback koppling: Aktiv eller passiv feedbackfunktion.
  • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
  • Logisk anknytningsfunktion.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
  • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras.
  • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
  • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
  • Drifttidsräknare kan aktiveras.
  • Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

  Tekniska data

  KNX-medium:
  TP256

  Anslutningar
  KNX:
  Anslutningsplintar på styrledningen
  Ingångar:
  Anslutningsplintar på styrledningen
  Last:
  Skruvklämmor

  Anslutningsarea:
  max. 4 mm²

  Ingångar
  Antal:
  3

  Ingångstyp:
  potentialfri

  Avkännarspänning
  Biapparatingångar:
  ca. 5 V

  Total längd
  Biapparatledning:
  max. 10 m

  Omgivningstemperatur:
  -5 °C till +45 °C

  Märkspänning
  KNX:
  DC 21 till 32 V SELV

  Maximal slut- och brytförmåga:
  AC 250 V, 16 AX

  Maximal inkopplingsström:
  800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

  Anslutningseffekt
  Resistiv last:
  2500 W
  Kapacitiv last:
  16 A, max. 140 µF
  Motorer (markis eller fläkt):
  1380 W
  Glödlampor:
  2300 W
  HV-halogen:
  2300 W
  230 V LED:
  Typ. 400 W
  Lindad transformator:
  1200 VA
  Tronic-transformator:
  1500 W
  Ljusrör, okompenserade:
  1000 VA
  Ljusrör,duo-koppling:
  2300 VA
  Ljusrör, parallellkompenserade:
  1160 VA

  Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).

  Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

  Yttermåti mm

  B x H x D: 48 50 28

  Fler bilder i media-databasen

  I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

  Till media-databasen

  Download


  Datablad

  PDF

  Ladda


  Anbudsunderlag

  TXT

  Ladda


  Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 5061 00

  PDF, 662 Kb

  Ladda


  Kopplingsaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
  Produktdatabas

  Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

  Artikelnr. 5061 00

  ZIP, 1.725 Kb

  Ladda


  Download (en)


  Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Artikelnr. 5061 00

  PDF, 3.532 Kb

  Ladda  Beställinfo Egenskaper Downloads