Dimmeraktor 4-kanals Komfort för KNX
4 x 225 W/VA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2025 00
2025 00
EAN 4010337073338
FE 1
PS 26
 
Nyhet.

Alternativt tillbehör

effektförstärkare

S3000 uni-LED effektförs. DIN

Egenskaper

Egenskaper

 • Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
 • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
 • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
 • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
 • Manuell styrning av utgångarna oberoende av buss.
 • Temporär statusindikering kan aktiveras, flera ställdon kan användas för att sammanlänka kommunikationsobjekt.
 • Parallellkoppling av flera utgångar för att dimra större lamplaster eller effektökning via effektförstärkare.
 • För att förenkla konfigurationen går det att tilldela alla tillgängliga dimmerkanaler till samma parametrar i ETS, vilket innebär att deras parametrar ställs in identiskt.
 • Upp till 6 centralfunktioner för gemensam styrning av alla dimmerkanaler med kopplings-, dimmer- och värdeobjekt.
 • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
 • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att spänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

Dimmerutgångar

 • Oberoende styrning och dimning av dimmerutgångar.
 • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
 • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva per kanal för anpassning till den aktuellt anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
 • Möjligt att ställa in det dimbara området (ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka; alternativ: nedre gräns för dimning och övre gräns för dimning).
 • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
 • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
 • Central styrningsfunktion via upp till 6 kopplingsobjekt, 6 dimmerobjekt och 6 värdeobjekt och samlingsfeedback.
 • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
 • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
 • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.
 • Signaler för kortslutning, överbelastning/strömavbrott och lasttyp (KNX kompatibel och utökad).
 • Reaktion när busspänningen bryts och återkommer samt efter ETS-programmering kan ställas in separat för varje utgång.
 • Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
 • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ framtvingad ställningsfunktion separat för varje utgång.
 • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
 • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
 • Trapphusfunktion med tidsförlängning eller variabel inställning av tider via kommunikationsobjekt.
 • Soft-TILL-funktion och Soft-FRÅN-funktion kan ställas in.
 • Automatisk frånkoppling vid värde för ljusstyrka < X % kan ställas in (med individuell fördröjningstid).
 • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
 • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
 • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
 • Visuell feedback när en scen sparas.
 • Utökad scenöppning.
 • Drifttimmesräknare kan aktiveras separat för varje utgång.
 • Drifttidsräknare som uppräknare (med gränsvärde som tillval) eller nedräknare (med startvärde som tillval).

Logikfunktioner

 • Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
 • Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera).
 • 1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
 • Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
 • Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
 • Gränsvärdebrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat. Inkl. angivning av 1-Bit-utgångsvärden.
 • Logikfunktionerna har egna KNX kommunikationsobjekt och kan bearbeta telegram från aktorn eller andra bussenheter.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning:
AC 110 till 230 V, 50/60 Hz

Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
Glödlampor:
20 till 225 W
HV-halogen:
20 till 225 W
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Tronic-transformator:
20 till 225 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 200 W
230 V LED:
Typ. 1 till 200 W
Kompaktlysrör:
Typ. 20 till 150 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

 • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
 • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
 • Belasta parallellkopplade utgångar endast till 95 %. Anslut inga kompaktlysrör till parallellkopplade dimmerutgångar. Utrusta inte parallellkopplade dimmerutgångar med effektförstärkare.
 • Monteras på DIN-skena.
 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
 • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Dimmeraktor 4kanals för KNX
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2015 00
2025 00

PDF, 1.262 Kb

Ladda


Dimmeraktor 4kanals Komfort för KNX
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Artikelnr. 2025 00

ZIP, 4.749 Kb

Ladda


Download (en)


Dimming actuator, 4-gang Komfort for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2025 00

PDF, 4.246 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads