Dimmeraktor 4 kanaler standard för Gira One och KNX
4 x 225 W/VA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
FE 1
PS 66
 
Nyhet.

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

effektförstärkare

S3000 uni-LED effektförs. DIN

Egenskaper

Egenskaper

  Funktion i Gira KNX system

  • Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Manuell styrning av utgångarna oberoende av buss.
  • Temporär statusindikering kan aktiveras, flera ställdon kan användas för att sammanlänka kommunikationsobjekt.
  • Prestandaökning med effektförstärkare.
  • För att förenkla konfigurationen går det att tilldela alla tillgängliga dimmerkanaler till samma parametrar i ETS, vilket innebär att deras parametrar ställs in identiskt.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

  Dimmerutgångar

  • Oberoende styrning och dimning av dimmerutgångar.
  • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
  • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva per kanal för anpassning till den aktuellt anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
  • Möjlighet att ställa in det dimbara området: Ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka och övre gräns för dimning.
  • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
  • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
  • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Reaktion vid återkommande busspänning kan ställas in för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
  • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
  • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
  • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
  • Visuell feedback när en scen sparas.
  • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.

  Tekniska data

  KNX medium:
  TP256

  Märkspänning:
  AC 110 till 230 V, 50/60 Hz

  Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
  Glödlampor:
  20 till 225 W
  HV-halogen:
  20 till 225 W
  Lindad transformator:
  20 till 210 VA
  Tronic-transformator:
  20 till 225 W
  Lindad transformator med LV-LED:
  20 till 100 VA
  Elektronisk transformator med LV-LED:
  Typ. 20 till 200 W
  230 V LED:
  Typ. 1 till 200 W
  Kompaktlysrör:
  Typ. 20 till 150 W

  Anslutningar
  KNX:
  Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
  Last:
  Skruvklämmor

  Anslutningsarea:
  max. 4 mm²

  Hänvisningar

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Monteras på DIN-skena.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).

  Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

  Yttermått

  Modulära enheter (ME): 4

  Fler bilder i media-databasen

  I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

  Till media-databasen

  Fler länkar


  Mer

  Download


  Datablad

  PDF

  Ladda


  Anbudsunderlag

  TXT

  Ladda


  Dimmeraktor 4kanals för KNX
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 2015 00
  2025 00

  PDF, 1.262 Kb

  Ladda


  Dimmeraktor 4kanals Standard för KNX
  Produktdatabas

  Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

  Artikelnr. 2015 00

  ZIP, 2.158 Kb

  Ladda


  Download (en)


  Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Artikelnr. 2015 00

  PDF, 2.958 Kb

  Ladda  Beställinfo Egenskaper Downloads