KNX DALI-Gateway Tunable White Plus

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2108 00
2108 00
EAN 4010337032878
FE 1
PS 66
 

Egenskaper

Egenskaper

 • Kompatibel med DALI och DALI 2-standard.
 • Styrning av lampor och andra användningar med DALI-driftenhet i KNX installationen.
 • Inställning av färgtemperaturen för lampor med DALI Device Type 8 (Färg typ: Färg temperatur) för Tunable White enligt IEC 62386-209.
 • Kortslutningsskydd, överspänningsskydd, överbelastningsskydd.
 • Koppling och dimring av max. 64 lampor med DALI-driftenheter.
 • Upp till 6 olika typer av adresseringar gör det möjligt att styra DALI-lampor gruppvis eller separat via KNX-telegram.
 • Vid gruppadressering finns upp till 32 oberoende DALI-grupper tillgängliga. Dessa kan utökas med 64 individuellt adresserbara DALI-enhetskanaler.
 • Styrning av DALI-driftenheter av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8, Färg typ: Färg temperatur) i den specifika konfigurationen "Tunable White (TW)". Styrning av färgtemperatur via relativ eller absolut dimring och ytterligare scener och effekter.
 • Central styrning av alla tillkopplade DALI-komponenter är möjlig (Broadcast).
 • Manuell manövrering oberoende av bussen (även byggplatsdrift med broadcast-styrning). Styrning av kopplingstillstånd och ljusstyrka.
 • Svarsmeddelanden om DALI-felstatus eller DALI-kortslutning samt meddelande om avbrott av försörjningsspänningen.
 • Central kopplingsfunktion.
 • Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd.
 • 16 ljusscener.
 • Effektstyrning för att skapa dynamiska ljusstämningar. 16 effekter med upp till respektive 16 effektsteg. Timer som kan starta och stoppa effekter oberoende av klockslag och veckodag.

Grupp- och apparatfunktioner

 • Koppling och värde för ljusstyrka: Aktiva eller passiva svarsmeddelandefunktioner.
 • Inställning av gränsvärde för ljusstyrka (minimal eller maximal ljusstyrka).
 • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
 • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna.
 • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
 • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trapphusfunktion - även med förvarningsfunktion).
 • Drifttidsmätare.
 • DALI-Power-ON-nivå och DALI-System-Failure-nivå kan ställas in.
 • Reaktionerna vid avbrott och återställning av busspänning samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
 • Styrning av färgtemperaturen via absolut dimring och relativ dimring, parametrerbara dimringsegenskaper, minimal och maximal färgtemperatur kan ställas in, svarsmeddelanden för aktuell och ogiltig färgtemperatur.

Drift av nödljus

 • Integrering av apparaten i DALI-nödljussystem. DALI-Gateway kan integrera DALI-standarddriftenheter för belysningsstyrningar enligt IEC 62386-101 (DALI-system) och IEC 62386-102 (Control-Gear) som nödljus i centralt försörjda nödljussystem.
 • Övervakning av avbrott i den allmänna spänningsförsörjningen.
 • Egenskaper vid slutet av nöddriften kan ställas in.
 • Ljusstyrka och färgtemperatur vid aktiv nöddrift kan ställas in.

ETS Plug-In

 • DALI-idrifttagning utan extra programvarukomponenter. Identifiering, adressering och tilldelning av DALI-driftenheter görs i ETS Plug-In.
 • Tilldelning av separata enheter till grupper kan även göras utan programmeringsanslutning till apparaten.
 • Kompatibilitetskontroll av DALI-apparattyp vid tilldelning av DALI-driftenheter.
 • Kompatibilitetsmodus för stöd till driftenheter som inte är DALI-konforma.
 • Partiell DALI-idrifttagning.
 • Testfunktion av alla upprättade DALI-grupper eller DALI-driftenheter.
 • Export och import av en mall.
 • Utskriftsfunktion för att skapa en rapport.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Märkspänning
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
110 till 240 V DC

Effektförlust:
max. 3 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALI:
Skruvklämmor

Ledningslängder mellan gateway och driftsapparat
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

 • DALI2-stöd från och med indexversion I03.
 • Drift av nödbelysningsanläggningar:
  Lagstiftning och standardiserande riktlinjer varierar från land till land. Det åligger användaren/projektledaren att kontrollera att de specifika riktlinjerna hålls.
 • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Konfiguration och idrifttagning av apparaten från ETS 4.2 eller ETS 5 (rekommendation).

Leveransen innehåller

 • KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 210800

IFC, 14 Kb

Ladda


DALI-gateway Tunable White Plus
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2108 00

PDF, 389 Kb

Ladda


DALI-gateway Tunable White Plus
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Artikelnr. 2108 00

ZIP, 12.454 Kb

Ladda


Download (en)


DALI gateway Tunable White Plus
Technical Documentation

Operating instructions.

Artikelnr. 2108 00

PDF, 3.771 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads