Värmeaktor 6kanals med regulator för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm plus
Artikelnr. 2129 00
2129 00
EAN 4010337032915
FE 1
PS 66
 
Utgående artikel. Kan levereras till 01/2023.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • Värmeaktor med integrerad rumstermostat för styrning av termiska ställdon i värmesystem eller kyltak.

Ventilutgångar

 • Kopplingsdrift eller PWM-drift.
 • Ställdon adresserbara med karakteristik "strömlöst öppna" eller "strömlöst slutna".
 • Ställdonen kan drivas med nominell spänning 24 V eller 230 V.
 • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
 • Svarsmeddelande vid manuell drift och bussdrift.
 • Spärrning av enskilda utgångar för hand eller per buss.
 • Överlast- och kortslutningssäker, felmeddelande med LED.
 • Skydd mot fastnade ventiler.
 • Tvångsposition.
 • Olika börvärden för tvångsposition eller nöddrift vid bussbortfall under sommar och vinter.
 • Parametrerbar cyklisk övervakning av ingångssignalerna.
 • Svarsmeddelande via bussen, t.ex. vid ett ventilspänningsavbrott, överlast och kortslutning.
 • Koppling av värmekretspumpen beroende på ventilstatus.
 • Samlingsmeddelande från de anslutna ställdonen.
 • Energisparläge för reducering av värmeaktorns energiförbrukning. Kan användas under perioder (t.ex. sommar) med obefintligt uppvärmningsbehov.
 • Aktivering av ställdonet med "First Open-funktion" vid första idrifttagningen.
 • Snabb idrifttagning genom global inställning av kanalerna.
 • Flera värmeaktorer kan kaskadkopplas.
 • Återställa felmeddelanden på bussen.
 • Värmebehovsstyrning.
 • Drifttidsmätare per kanal.

Rumstermostat

 • 6 oberoende regulatorer.
 • Styrning via individuella kommunikationsobjekt för in- och utgångar.
 • Intern gruppkommunikation möjlig för individuell tilldelning av reglerutgångarna till aktorns utgångskanaler.
 • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost-/värmeskydd.
 • Varje driftläge kan tilldelas egna börvärden för temperaturen.
 • Börvärdena för temperaturen kan konfigureras som relativa (utifrån ett "basbörvärde") eller absoluta (oberoende börvärden för varje driftlägen) värden.
 • Komfortförlängning med närvaroknapp, parametrerbar tid.
 • Byte av driftläge genom 1 byte-objekt enligt KNX specifikationen eller upp till 4 enskilda 1 bit-objekt.
 • Konfigurerbar statusåterkoppling.
 • Omkoppling mellan frost- och värmeskydd via fönsterstatus eller frostskyddsautomatik.
 • Driftlägen "värme", "kylning", "värme och kylning" med eller utan tilläggssteg. Börvärden för temperaturen för tilläggssteget fås genom ett parametrerbart stegavstånd utifrån grundnivåns värden.
 • Olika regleringstyper kan konfigureras beroende på uppvärmnings- eller kylningsnivå: PI-reglering (kontinuerlig eller kopplande PWM) eller 2-punkts-reglering (kopplande).
 • Reglerparametrarna för PI-termostat kan ställas in (vid önskemål: proportionalområde, efterjusteringstid) och 2-punktstermostat (hysteres).
 • Automatisk eller objektorienterad omkoppling mellan "värme" och "kylning".
 • Rumstemperaturmätning via upp till två externa KNX-temperaturgivare. Anpassning av temperaturvärden möjlig och de externa givarnas mätvärdesbildning kan parametreras. Avläsningstiden för externt mottagna temperaturvärden kan ställas in.
 • Den faktiska temperaturen och börvärdet för temperaturen kan (även cykliskt) skickas till bussen efter parametrerbar avvikelse.
 • Separat eller gemensam överföring av styrstorheter i värme- och kylläget. Därigenom fås en eller två styrstorhetsobjekt per nivå (steg).
 • Styrstorheter kan sändas "normalt" eller inverterat".
 • Automatisk överföring och cykeltid för styrstorheter kan parametreras.
 • Begränsning av styrstorheter möjligt.
 • Golvtemperaturbegränsning möjlig i värmeläget.
 • Börtemperaturbegränsning möjlig i kylläget.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Märkspänning:
110 till 230 V AC, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,4 W

Effektförlust:
max. 1 W

Utgångar/regulator:
6

Kontakttyp:
Triac

Brytspänning:
24/230 V AC, 50/60 Hz

Brytström:
5 till 160 mA

Inkopplingsström:
max. 1,5 A (2 s)

Antal ställdon per utgång
230 V AC-ställdon:
4
24 V AC-ställdon:
2

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

 • Endast ventiler med samma driftspänning får anslutas till utgångarna.
 • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 212900

IFC, 14 Kb

Ladda


Värmeaktor 6-kanals med reglage DIN
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2129 00

PDF, 1.831 Kb

Ladda


Värmeaktor 6-kanals med reglage DIN
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Artikelnr. 2129 00

ZIP, 2.531 Kb

Ladda


Download (en)


Heating actuator 6-gang with controller DRA
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2129 00

PDF, 8.249 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads