Dimmeraktor 1-kanal för KNX
20–500 W/VA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2171 00
1741588
2171 00
1741588
EAN 4010337082200
FE 1
PS 26
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
 • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
 • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
 • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
 • Manuell manövrering av utgångarna oberoende av bussen (kan även användas på byggarbetsplatser).
 • Dimmeraktor 1kanals kan även användas som varvtalsregulator för varvtalsstyrning av enfasmotorer.
 • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.

Funktioner

 • Oberoende adressering av dimmerkanalerna.
 • Utgångarna kan manövreras manuellt vid byggplatsanvändning, endast med driftspänning och utan busspänning.
 • Central kopplingsfunktion för adressering av alla dimmerkanaler.
 • Fördröjning för aktivt sändande svarsmeddelanden efter busspänningsåterkomst.
 • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator/LV-LED (kapacitiv/fasfrånsnitt), konventionell transformator/LV-LED (induktiv/fassnitt), HV-LED (fassnitt) resp. HV-LED (fasfrånsnitt).
 • Svarsmeddelande ”Koppling” och ”Luxvärde”.
 • Inställning av det dimringsbara ljusstyrkeområdet.
 • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
 • Inkopplingsreaktion vid relativt dimringskommando kan parametreras.
 • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna.
 • Automatisk inställning och skalering av dimbart ljusstyrkeområde vid användning av universal-effektförstärkare.
 • Det är möjligt att parametra reaktionen för en dimringskanal när den i läget ”AV” tar emot ett relativt dimringskommando (aktivering och uppdimring av ljusstyrkan eller ingen reaktion).
 • Meddelandetelegram vid kortslutning, överbelastning och lastbortfall.
 • Svarsmeddelande om ansluten lasttyp.
 • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras för varje utgång.
 • Tidsfunktioner (till- eller frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion).
 • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
 • Länkningsfunktion och upp till åtta scener per dimringskanal är möjliga.
 • Drifttidsmätare för registrering av inkopplingstiden.
 • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning:
AC 110 till 230 V, 50/60 Hz

Anslutningseffekt (AC 230 V)
Glödlampor:
20 till 500 W
HV-halogen:
20 till 500 W
Lindad transformator:
20 till 500 VA
Tronic-transformator:
20 till 500 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
230 V LED:
Typ. 3 till 100 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 100 W

Anslutningseffekt (AC 110 V)
Glödlampor:
20 till 250 W
HV-halogen:
20 till 250 W
Lindad transformator:
20 till 250 VA
Tronic-transformator:
20 till 250 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 50 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 50 W
230 V LED:
Typ. 3 till 50 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 50 W

Brytström motorer:
2,3 A

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

 • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
 • Monteras på DIN-skena.
 • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 217100

IFC, 14 Kb

Ladda


Dimmeraktor 1-, 2-, 4kanals (I04)
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Artikelnr. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 646 Kb

Ladda


Dimmeraktor 1-/2-/4-kanals (I04)
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 1.196 Kb

Ladda


Download (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads