Konstantreglerare med tryckknappsgränssnitt 4kanals för KNX
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2100 01
2100 01
EAN 4010337048022
FE 1
PS 06
kritvit blank
Artikelnr. 2100 03
2100 03
EAN 4010337048039
FE 1
PS 06
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2100 27
2100 27
EAN 4010337048060
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 2100 28
2100 28
EAN 4010337048077
FE 1
PS 06
alufärg
Artikelnr. 2100 26
2100 26
EAN 4010337048053
FE 1
PS 06
svart matt
Artikelnr. 2100 005
2100 005
EAN 4010337037255
FE 1
PS 06
grå matt
Artikelnr. 2100 015
2100 015
EAN 4010337083016
FE 1
PS 06
rostfritt stål
Artikelnr. 2100 600
2100 600
EAN 4010337021520
FE 1
PS 06
 

Alternativt tillbehör

De infällda konstantreglerarna och objektreglerarna förenar funktionerna hos en busskopplare för KNX, en rumstermostat med föreskrivet börvärde och en binäringång.

Egenskaper

Egenskaper

 • Fyra potentialfria kontakter kan anslutas till binäringången.
 • Ingång 1 kan användas för anslutning av en fjärrgivare för temperaturmätning i golvet.
 • Två ingångar kan parametreras som utgångar (max. 0,8 mA).
 • Reglerfunktionen används för rumstemperaturreglering. Termostaten mäter rumstemperaturen via en intern resp. extern temperaturgivare och beräknar en reglerstorhet baserat på det inställbara temperaturbörvärdet. Både ställdon med kontinuerlig och kopplande ställsignal kan aktiveras.

Termostat

 • 5 driftlägen: Komfort-, standby-, natt-, frost-/värmeskydd- och termostatspärr (t.ex. daggpunktsdrift).
 • Värme-/kylfunktioner: Uppvärmning, kylning, uppvärmning och kylning, bas- och tilläggsuppvärmning, bas- och tilläggskylning.
 • Förinställda reglerparametrar för vanliga värme- och kylenheter.
 • Termostat kan stängas av (daggpunktdrift) resp. termostat eller dess manövrering kan spärras.
 • Ventilskyddsfunktion (ventil öppnas cykliskt var 24:e timme).
 • Regleringstyper: Kontinuerlig PI-reglering, kopplande PI-reglering (PWM) och kopplande 2-punkts-reglering (Till/Från).
 • Temperaturmätning via en intern och/eller extern givare (medelvärde beräknas för stora rum).

Ingångar

 • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna.
 • Spärrobjekt för spärrning enskilda ingångar.
 • Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
 • Telegramhastighetsbegränsning.
 • Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
 • Funktionen dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt.
 • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), parametrerbart manöverkoncept (Step - Move - Step resp. Move - Step), inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamelljusteringstid.
 • Funktion Värdegivare och ljusscen-biapparat: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank är parametrerbara, värdeomställning för värdegivare kan ske med långt tryck på tryckknapp, ljusscen-biapparat med/utan lagringsfunktion.
 • Funktion temperaturgivare: En kanal i tryckknappsgränssnittet kan användas som extern temperaturgivare för rumstermostaten.

Utgångar

 • Oberoende koppling av de max. två utgångarna.
 • Temperaturbörvärdet förskjuts med inställningsvredet.
 • En närvaroknapp används för omkoppling mellan komfort- och standby-drift.
 • De aktuella förhållandena visas på konstantregleraren med LED.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Ledningslängd
In- och utgångar:
max. 5 m
Temperaturgivare:
max. 50 m

Monteringsdjup:
23 mm

Hänvisningar

 • Det behövs ingen separat busskopplare.
 • När de externa ingångarna ansluts rekommenderas att en strömställardosa används.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Continuous regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Artikelnr. 2100 ..

VD2, 300 Kb

Ladda


Continuous regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS3.0d, 174 kbytes.

Artikelnr. 2100 ..

VD4, 301 Kb

Ladda


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Ladda


Continuous-action regulator
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2100 ..

PDF, 344 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads