Touchsensor 3 plus 5-knappars (2+3) för KNX
System 55, med idrifttagningsvippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5145 00
1739642
5145 00
1739642
EAN 4010337086895
FE 1
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • Montage på busskopplare 3 eller busskopplare 3 extern givare.
 • Demonteringsskydd genom skruvförband.
 • Grafisk display med bakgrundsbelysning och många visningsmöjligheter, t.ex. temperatur, tid, datum, larm- och informationstexter.
 • Två flerfärgade status-LED:erper knapp.
 • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) som kan parametreras via ETS.
 • Vippsatser med textfält har belysta textfält.
 • Intern temperatursensor för mätning av den lokala rumstemperaturen.

Touchsensorns egenskaper:

 • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
 • Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat, 2kanal-användning och manuell fläktstyrning.
 • Knappfunktion: Koppla, dimra, jalusistyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat, 2-kanalsstyrning, regulatorbiapparat, regulatoranvändning, användning av uppvärmningsklocka och manuell fläktstyrning.
 • Regulatorbiapparat eller regulatoranvändning: Ändring av driftläge (definierat val av ett driftläge eller byte mellan olika driftlägen med regulatorbiapparat), byte av närvarotillstånd, börvärdesförskjutning.
 • Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor.
 • Larmmeddelanden indikeras genom att alla LED:er.
 • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet.
 • Textfältsbelysning TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt.
 • Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED, textfältsbelysning och displayens bakgrundsbelysning.

Rumstermostatens egenskaper:

 • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost- eller värmeskydd med egna temperaturbörvärden (för uppvärmning och/eller kylning).
 • Komfortförlängning med närvaroknapp.
 • Omkoppling mellan frost- eller värmeskydd via fönsterstatus eller via frostskyddsautomatik.
 • Visning av rumstermostatsinformation på apparatdisplayen.
 • En eller två reglerkretsar kan väljas.
 • Olika regleringstyper kan konfigureras beroende på uppvärmnings- eller kylningsnivå: PI-reglering (kontinuerlig eller kopplande PWM) eller 2-punkts-reglering (kopplande).
 • Inställbara reglerparametrar för PI-regulator och 2-punkts-regulator.
 • Intern temperatursensor och upp till två externa temperaturgivare (1 x objekt, 1 x kabeldragning) för rumstemperaturmätning.
 • Extern fjärrgivare med kabel som tillval för golvvärme.
 • Uppvärmningsklocka med 28 kopplingstider.

LC-display egenskaper:

 • Grafisk display med ställbar LED-bakgrundsbelysning.
 • Visning av ett eller två områden.
 • Texter i displayen på språken: tyska, engelska, holländska, norska, ryska och polska. Fler språk är tillgängliga på Internet.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Kapslingsklass:
III

Hänvisningar

 • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
 • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Leveransen innehåller

 • Tomma etiketter bifogas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Gira Touchsensor 3
Produktinformation

Produktinformation
Gira Touchsensor 3
Styrning av Gira KNX elinstallation
Artikelnr. 17171 25

Artikelnr.

PDF, 438 Kb

Ladda


Touchsensor 3 plus 2-/5kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5142 00
5145 00

PDF, 1.439 Kb

Ladda


Touchsensor 3 plus 5kanals (2+3) (från index I05)
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0f.

Artikelnr. 5145 00

VD5, 5.554 Kb

Ladda


Download (en)


Push button sensor 3 plus 2-/5-gang (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5142 00
5145 00

PDF, 7.704 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads