Touchsensor 3 plus 2-knappars för KNX
System 55, med idrifttagningsvippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5142 00
1739641
5142 00
1739641
EAN 4010337086888
FE 1
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

 • Montage på busskopplare 3 eller busskopplare 3 extern givare.
 • Demonteringsskydd genom skruvförband.
 • Grafisk display med bakgrundsbelysning och många visningsmöjligheter, t.ex. temperatur, tid, datum, larm- och informationstexter.
 • Två flerfärgade status-LED:erper knapp.
 • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) som kan parametreras via ETS.
 • Vippsatser med textfält har belysta textfält.
 • Intern temperatursensor för mätning av den lokala rumstemperaturen.

Touchsensorns egenskaper:

 • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
 • Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat, 2kanal-användning och manuell fläktstyrning.
 • Knappfunktion: Koppla, dimra, jalusistyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat, 2-kanalsstyrning, regulatorbiapparat, regulatoranvändning, användning av uppvärmningsklocka och manuell fläktstyrning.
 • Regulatorbiapparat eller regulatoranvändning: Ändring av driftläge (definierat val av ett driftläge eller byte mellan olika driftlägen med regulatorbiapparat), byte av närvarotillstånd, börvärdesförskjutning.
 • Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor.
 • Larmmeddelanden indikeras genom att alla LED:er.
 • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet.
 • Textfältsbelysning TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt.
 • Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED, textfältsbelysning och displayens bakgrundsbelysning.

Rumstermostatens egenskaper:

 • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost- eller värmeskydd med egna temperaturbörvärden (för uppvärmning och/eller kylning).
 • Komfortförlängning med närvaroknapp.
 • Omkoppling mellan frost- eller värmeskydd via fönsterstatus eller via frostskyddsautomatik.
 • Visning av rumstermostatsinformation på apparatdisplayen.
 • En eller två reglerkretsar kan väljas.
 • Olika regleringstyper kan konfigureras beroende på uppvärmnings- eller kylningsnivå: PI-reglering (kontinuerlig eller kopplande PWM) eller 2-punkts-reglering (kopplande).
 • Inställbara reglerparametrar för PI-regulator och 2-punkts-regulator.
 • Intern temperatursensor och upp till två externa temperaturgivare (1 x objekt, 1 x kabeldragning) för rumstemperaturmätning.
 • Extern fjärrgivare med kabel som tillval för golvvärme.
 • Uppvärmningsklocka med 28 kopplingstider.

LC-display egenskaper:

 • Grafisk display med ställbar LED-bakgrundsbelysning.
 • Visning av ett eller två områden.
 • Texter i displayen på språken: tyska, engelska, holländska, norska, ryska och polska. Fler språk är tillgängliga på Internet.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Kapslingsklass:
III

Hänvisningar

 • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
 • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Leveransen innehåller

 • Tomma etiketter bifogas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 514200

RFA, 500 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 514200

IFC, 44 Kb

Ladda


Gira Touchsensor 3
Produktinformation

Produktinformation
Gira Touchsensor 3
Styrning av Gira KNX elinstallation
Artikelnr. 17171 25

Artikelnr.

PDF, 438 Kb

Ladda


Touchsensor 3 plus 2-/5kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5142 00
5145 00

PDF, 1.439 Kb

Ladda


Touchsensor 3 plus 2kanals (från index I05)
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0f.

Artikelnr. 5142 00

VD5, 5.319 Kb

Ladda


Download (en)


Push button sensor 3 plus 2-/5-gang (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5142 00
5145 00

PDF, 7.704 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads