Universal-knappgränssnitt 4-kanals för (KNX)

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1119 00
1119 00
EAN 4010337119005
FE 1/5
PS 06
 
Utgående artikel. Kan levereras till 05/2024.

Alternativt tillbehör

Infällda binäringångar, monterbar i djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en vanlig strömställare/tryckknapp, för anslutning av potentialfria kontakter. De potentialfria kontakternas kopplingar omvandlas till KNX telegram. Ingångarna kan tilldelas olika funktioner eller spärras, oberoende av varandra. Ingångarna kan parametreras som utgångar (max. 2 mA).

Egenskaper

Egenskaper

 • Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar.
 • Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
 • Telegramhastighetsbegränsning.
 • Två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion), cyklisk sändning av kopplingsobjekt beroende på flanken eller baserat på objektvärdet kan väljas.
 • Enpunkts- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring och koppling och dimringens stegbredd kan ställas in, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegram.
 • Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), parametrerbart manöverkoncept (Step - Move - Step resp. Move - Step), inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamelljusteringstid.

Funktion värdegivare och ljusscenbiapparat:

 • Flanken (tryckknapp som slutande, tryckknapp som öppnande, strömställare) och flankvärdet kan parametreras, värdegivarens värde kan ändras med lång tryckning på tryckknapp, ljusscenbiapparat med lagringsfunktion, även lagring av scen utan föregående hämtning.

Funktion Temperaturvärdesgivare och Luxvärdesgivare:

 • Flank och värde parametrerbara, värdet kan ändras genom långt tryck på tryckknapp.

Funktion Impulsräknare:

 • Flank för impulsräkning och intervalltid för mätarställningsöverföring kan parametreras, synkronsignalens flank för återställning av mätarställning samt kopplingstelegram vid synkronsignal kan ställas in.

Funktion Kopplingsräknare:

 • Flank för räkning av signalerna på ingången och maximal mätarställning kan väljas, stegstorlek för mätarställningsutmatning och telegram vid uppnådd maximal mätarställning kan parametreras.

Funktion som kopplarutgång:

 • Egenskaper vid busspänningsavbrott och -återkomst, till- eller frånkopplingsfördröjning eller tidkopplingsfunktion, tidsstyrd utgång (blinkande LED).
 • Infälld binäringång 4-kanals. De fyra ingångarna kan tilldelas olika funktioner oberoende av varandra eller spärras. Två av de fyra ingångarna kan parametreras som utgångar (max. 2 mA).
 • Fri tilldelning av funktionerna koppla, dimra, markis och värdegivare till ingångarna 1 till 4 samt impulsräknare och kopplingsräknare till ingångarna 1 och 2.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Antal ingångar:
4

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Ingångsledning:
Kabelsats med 5 ledare

Leveransen innehåller

 • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

43 28 15

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Universal button interface, 2, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Ladda


Universal button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1119 00

PDF, 468 Kb

Ladda


Universal button interface, 4-gang
Product database

Product database from ETS2

Artikelnr. 1119 00

VD1, 202 Kb

LaddaBeställinfo Egenskaper Downloads