Dimmmeraktor 1-kanal 200 W med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Inbyggd
Artikelnr. 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
FE 1/5
PS 06
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  Funktion i Gira One System

  • Aktor för koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer medLV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • 3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One-aktuator eller registrering av statusinformation.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Prestandaökning med effektförstärkare.
  • Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3 är möjligt.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

  Dimmerutgångar

  • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
  • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.

  Binäringångar

  • En- eller tvåplatsmanövrering för vippknapp kan konfigureras.
  • Anslutning av vippknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop, garageports- och dörröppnare.
  • Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
  • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
  • Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
  • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
  • Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrsensor (se tillbehör) vid ingång 3.

  Funktion i Gira KNX system

  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

  Dimmerutgångar

  • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
  • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva för anpassning till den anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
  • Möjligt att ställa in det dimbara området (ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka; alternativ: nedre gräns för dimning och övre gräns för dimning).
  • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
  • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
  • Central styrningsfunktion via upp till 6 kopplingsobjekt, 6 dimmerobjekt och 6 värdeobjekt och samlingsfeedback.
  • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.
  • Signaler för kortslutning, överbelastning/strömavbrott och lasttyp (KNX kompatibel och utökad).
  • Inställbara reaktion vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp.
  • Logisk länkningsfunktion för utgången.
  • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
  • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
  • Trapphusfunktion med tidsförlängning eller variabel inställning av tider via kommunikationsobjekt.
  • Soft-TILL-funktion och Soft-FRÅN-funktion kan ställas in.
  • Automatisk frånkoppling vid värde för ljusstyrka < X % kan ställas in (med individuell fördröjningstid).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras.
  • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
  • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
  • Visuell feedback när en scen sparas.
  • Utökad scenöppning.
  • Drifttidsräknare kan aktiveras.
  • Drifttidsräknare som uppräknare (med gränsvärde som tillval) eller nedräknare (med startvärde som tillval).

  Tekniska data

  Märkspänning:
  DC 21 till 32 V SELV

  Gira One Medium:
  Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

  Testspänning:
  4 kV (KNX/EIB bussledning)

  Anslutningar
  Gira One buss:
  Anslutningsklämmor på styrledningen
  Ingångar:
  Anslutningsklämmor på styrledningen
  Last:
  Skruvklämmor

  Anslutningsarea:
  max. 4 mm²

  Ingångar
  Antal:
  3

  Ingångstyp:
  potentialfri

  Avkännarspänning
  Biapparatingångar:
  ca. 5 V

  Total längd
  Biapparatledning:
  max. 10 m

  Max. anslutningseffekt
  Glödlampor:
  20 till 230 W
  HV-halogen:
  20 till 230 W
  Lindad transformator:
  20 till 210 VA
  Tronic-transformator:
  20 till 230 W
  Lindad transformator med LV-LED:
  20 till 100 VA
  Elektronisk transformator med LV-LED:
  Typ. 20 till 200 W
  230 V LED:
  Typ. 1 till 200 W

  Omgivningstemperatur:
  -5 °C till +45 °C

  Hänvisningar

  • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
  • Effektreducering vid inbyggnad iträ- eller regelvägg -15 %Multikombinationer -20 %.
  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)
  • Leveransskick: Manövrering av dimmerutgången via ingång 1 (ljusare) och ingång 2 (mörkare) är möjligt.

  Fler bilder i media-databasen

  I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

  Till media-databasen

  Download


  Datablad

  PDF

  Ladda


  Anbudsunderlag

  TXT

  Ladda


  Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för Gira One
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 5065 00

  PDF, 918 Kb

  Ladda


  Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för KNX
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 5065 00

  PDF, 881 Kb

  Ladda


  Dimmeraktor 1kanal 200 W med binäringång 3kanals för KNX
  Produktdatabas

  Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

  Artikelnr. 5065 00

  ZIP, 1.770 Kb

  Ladda


  Download (en)


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Artikelnr. 5065 00

  PDF, 5.597 Kb

  Ladda  Beställinfo Egenskaper Downloads
  Hem Gira One/Gira KNX Gira One / Gira KNX: Binäringångar Dimmmeraktor 1-kanal 200 W med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX