Brytaktor 2-kanals/jalusiaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Inbyggd
Artikelnr. 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
FE 1/5
PS 06
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  Funktion i Gira One System

  • Aktuator för koppling av förbrukare eller för styrning av jalusi, rulljalusi, markis och takfönster.
  • I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2) till en jalusiutgång.
  • 3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
  • Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One-aktuator eller registrering av statusinformation.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

  Skuggnings- och vädringsfunktioner

  • Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller takkupoler.
  • Körtider kan ställas in.
  • Solskyddsfunktion med upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan ställas in för varje utgång.
  • Inställning av fördröjningstid i början eller slutet av solljuset.
  • Duksträckning vid markiser.
  • Vid aktivt vindalarm t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för vindalarm kör jalusierna upp och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Vid aktivt regnalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för regnalarm, stängs takfönster och takkupoler direkt och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Vid aktivt frostalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för frostalarm, stoppas och spärras aktiv körning av rulljalusier för att skydda motorn. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.

  Kopplingsfunktioner

  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
  • Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion, samt kopplingskontakt för förmedling av värmebehovet till en värmepump.
  • Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
  • Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.

  Binäringångar

  • En- eller tvåplatsmanövrering för vippknapp kan konfigureras.
  • Anslutning av vippknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop med Gira G1, garageports- och dörröppnare.
  • Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
  • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
  • Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
  • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
  • Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrsensor (se tillbehör) vid ingång 3.

  Funktion i Gira KNX system

  • Jalusi- eller kopplingsdrift parametrerbar. I jalusidrift grupperas de båda utgångarna (A1/A2) till en jalusiutgång.
  • Apparaten har tre ingångar med en gemensam referenspotential.
  • Inläsning av kopplingstillstånd för installationsbrytare eller -knappar och andra potentialfria kontakter vid ingångar 1 till 3.
  • Signalutvärdering för upptinings- och läckagesensorer (se tillbehör) vid ingångar 1 till 3.
  • Registrering av temperaturvärden via fjärrsensor (se tillbehör) vid ingång 3.
  • Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
  • Bistabilt relä.

  Markisfunktioner

  • Parametrerbara funktioner: Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller vädringsluckor.
  • Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget.
  • Vid lamelljalusier kan parametrering ske oberoende av lamellkörtid.
  • Omkopplingstid inställningsbar vid byte av färdriktning och tider för kort- och långtidsdrift (Step, Move).
  • Reaktioner vid busspänningsåterkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
  • Central styrning över upp till 6 långtidsobjekt är möjligt (AUF, AB, permanent AUF, permanent AB).
  • Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Dessutom kan en ogiltig upphängningsposition eller en drivningskörning få feedback. Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Tilldelning av upp till 5 olika säkerhetsfunktioner (3 vindlarm, 1 regnlarm, 1 frostlarm), med cyklisk övervakning vid önskemål.
  • En omfattande solskyddsfunktion med fast och variabel upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan aktiveras. Inklusive dynamisk lamelloffset för lamelljalusier. Även med förbättrat solskydd för integrering i mer komplexa skuggstyrningar (har separata automatik- och spärrobjekt). Därmed även med uppvärmnings-/kylningsautomatisk och närvarofunktion.
  • Duksträckningsfunktion för markiser.
  • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
  • Vädringsfunktion för fönster med fönsterkontakter.
  • Intelligent inlärningsfunktion för upphängningskörning.
  • Framtvingad ställningsfunktion eller spärrfunktion kan utföras.
  • Upp till 64 interna scener kan parametreras.
  • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
  • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).

  Kopplingsfunktioner

  • Oberoende koppling av kopplingsutgångarna.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
  • Feedback koppling: Aktiv eller passiv feedbackfunktion.
  • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
  • Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ framtvingad ställningsfunktion separat för varje utgång.
  • Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
  • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
  • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
  • Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
  • Drifttimmesräknare kan aktiveras separat för varje utgång.
  • Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.

  Tekniska data

  Märkspänning:
  DC 21 till 32 V SELV

  Maximal slut- och brytförmåga:
  AC 250 V, 16 AX

  Maximal inkopplingsström:
  800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

  Gira One Medium:
  Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

  Testspänning:
  4 kV (KNX/EIB bussledning)

  Anslutningar
  Gira One buss:
  Anslutningsklämmor på styrledningen
  Ingångar:
  Anslutningsklämmor på styrledningen
  Last:
  Skruvklämmor

  Anslutningsarea:
  max. 4 mm²

  Ingångar
  Antal:
  3

  Ingångstyp:
  potentialfri

  Avkännarspänning
  Biapparatingångar:
  ca. 5 V

  Total längd
  Biapparatledning:
  max. 10 m

  Anslutningseffekt
  Resistiv last:
  2500 W
  Kapacitiv last:
  16 A, max. 140 µF
  Motorer (markis eller fläkt):
  1380 W
  Glödlampor:
  2300 W
  HV-halogen:
  2300 W
  Ljusrör, parallellkompenserade:
  1160 VA
  230 V LED:
  Typ. 400 W
  Lindad transformator:
  1200 VA
  Tronic-transformator:
  1500 W
  Ljusrör, okompenserade:
  1000 VA
  Ljusrör,duo-koppling:
  2300 VA

  Omgivningstemperatur:
  -5 °C till +45 °C

  Hänvisningar

  • EffektreduceringReducering av brytström per enhet (från Σ 16 A)
   • per 5 °C överskridning av 35 °C, 10 % reducering
   • vid inbyggnad i trä- eller regelvägg, 15 % reducering
   • flerfackskombinationer, 20 % reducering.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)

  Fler bilder i media-databasen

  I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

  Till media-databasen

  Download


  Datablad

  PDF

  Ladda


  Anbudsunderlag

  TXT

  Ladda


  Reléaktuator 2kanals / jalusiaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för Gira One
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 5062 00

  PDF, 680 Kb

  Ladda


  Reléaktuator 2kanals / jalusiaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 5062 00

  PDF, 649 Kb

  Ladda


  Reléaktuator 2kanals / jalusiaktor 1kanal 16 A med binäringång 3kanals för KNX
  Produktdatabas

  Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

  Artikelnr. 5062 00

  ZIP, 1.905 Kb

  Ladda


  Download (en)


  Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Artikelnr. 5062 00

  PDF, 6.480 Kb

  Ladda  Beställinfo Egenskaper Downloads
  Hem Gira One och KNX Gira One och KNX: Binäringångar Brytaktor 2-kanals/jalusiaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX