Tryckknapp med 1-vippa pilsymboler för Gira One och KNX
Platt brytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 5172 112
5172 112
EAN 4010337090793
FE 1/5
PS 06
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  Funktion i Gira One System

  • Knapp för manövrering av Gira One System.
  • Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

  Manöverfunktioner

  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1.
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

  Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

  LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in.
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.

  Funktion i Gira KNX system

  • Knapp för KNX med integrerad busskopplare.
  • Integrerad temperatursensor.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Styrning av upp till fyra funktioner är möjligt via knappfunktionen på KNX knappen.

  Manöverfunktioner

  • Manöverkoncept knapp- eller vippfunktion kan ställas in.
  • Koppling, dimning och färgtemperatur, färgstyrning och ljusstyrka, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
  • Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
  • Dimning och färgtemperatur: Ljusstyrka och/eller färgtemperatur, kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimmer, dimning i olika nivåer, meddelandeupprepning vid lång aktivering och stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
  • Färgstyrning och ljusstyrka: Justering av färgkrets eller ljusstyrka, kommando vid tryck, tiden mellan koppling och dimning, startvärdet, stegbredden och tiden mellan två meddelanden kan ställas in.
  • Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering.
  • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
  • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
  • 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
  • Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.

  Regulatorbiapparatens egenskaper

  • Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning).
  • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.
  • Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur.

  Status-LED:s funktioner

  • Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan parametreras: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning.
  • Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål.
  • Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i fem steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via kommunikationsobjekt.

  Tekniska data

  Gira One Medium:
  Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

  KNX medium:
  TP256

  Testspänning:
  4 kV (KNX/EIB bussledning)

  Anslutning
  Gira One:
  Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
  KNX:
  Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

  Kapslingsklass:
  III

  Inbyggnadsdjup:
  15 mm

  Omgivningstemperatur:
  -5 °C till +50 °C

  Hänvisningar

  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Om Gira TX_44 används ska adapterram IP20 och täckplatta från System 55 användas.
  • Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.

  Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Bärring med skruvar ingår i leveransomfattningen.

  Fler bilder i media-databasen

  I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

  Till media-databasen

  Download


  Datablad

  PDF

  Ladda


  Anbudsunderlag

  TXT

  Ladda


  Tryckknapp, vippa för Gira One
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 5171 ..
  5172 ..
  5173 ..
  5174 ..
  5175 ..

  PDF, 3.406 Kb

  Ladda


  Tryckknapp, vippa för KNX
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning

  Artikelnr. 5171 ..
  5172 ..
  5173 ..
  5174 ..
  5175 ..

  PDF, 3.519 Kb

  Ladda


  Tryckknapp, vippa för KNX
  Produktdatabas

  Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

  Artikelnr. 5171 ..
  5172 ..
  5173 ..
  5174 ..
  5175 ..

  ZIP, 4.113 Kb

  Ladda


  Download (en)


  Button, rocker for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Artikelnr. 5171 ..
  5172 ..
  5173 ..
  5174 ..
  5175 ..

  PDF, 4.993 Kb

  Ladda  Beställinfo Egenskaper Downloads
  Hem Gira One/Gira KNX Gira One / Gira KNX: Knapp Tryckknapp med 1-vippa pilsymboler för Gira One och KNX Platt brytare