Touchsensor 4 Komfort 2-knappars för Gira One och KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
vit
Artikelnr. 5002 003
5002 003
EAN 4010337070856
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 5002 028
5002 028
EAN 4010337070863
FE 1
PS 06
 
Nyhet. Leverans fr.om. 05/2024.

Alternativ beskrivning

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  Funktion i Gira One System

  • Touchsensor 4 Komfort för styrning av Gira One-förbrukare.
  • Integrerad temperaturgivare för mätning av rumstemperatur.
  • Integrerad luftfuktighetsgivare för mätning av rummets luftfuktighet.
  • Ingång för extern fjärrgivare för mätning av golvtemperaturen.
  • Touchsensor 4 Komfort med måtten 95 x 95 mm.
  • Driftsättning av touchsensorer från Index 01 med Gira Projekt Assistent (GPA) version 5.1.

  Manöverfunktioner

  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Styrning av skuggnings- och vädringsförbrukare (persienner, jalusier, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trappuppgångsfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1.
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

  Styrningskoncept

  • Vågrät montering (styrs med vänster/höger knapp)
  • Kopplingsfunktion: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en snabb tryckning: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling
  • Dimringsfunktion med en lång tryckning: vänster knapp: mörkare; höger knapp: ljusare
  • Skuggfunktion:
   vänster knapp: dra ned; höger knapp: dra upp
  • Scenfunktion: vänster knapp: Scenvariant 2: höger knapp: Scenvariant 1
  • Trapphusfunktion: vänster/höger knapp: tända
  • Garageportsfunktion: vänster/höger knapp: impuls/stigande flank
  • Dörröppnarfunktion: vänster/höger knapp: impuls/stigande flank
  • Sonos-ljudreglage: vänster knapp: Play Favorit 1; höger knapp: Play/Pause
  • Våningsanrop (G1): : vänster/höger knapp: Utlös våningsanrop
  • Boost: vänster knapp: omkoppling; höger knapp: omkoppling

  Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

  LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen på status-LED kan ställas in (rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt ljus).
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.

  Funktion i Gira KNX system

  • Touchsensor med integrerad busskopplare och möjlighet att ansluta en trådbunden fjärrgivare.
  • Touchsensor 4 ska kompletteras med vippset som beställs separat.
   Vippsetens manöverytor är tillverkade i tre millimeter tjocka naturmaterial som glas, rostfritt stål eller aluminium.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Taktil feedback vid knapptryckningar.
  • Funktioner: Koppling, dimning av ljusstyrka och färgtemperatur, färgstyrning, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
  • Koppling: Reaktion vid knapptryckning och -släppning, aktivering, avaktivering, omkoppling.
  • Dimring av ljusstyrka och färgtemperatur: Tider för kort och långt tryck, dimring i olika nivåer, telegramupprepning vid långt tryck, sändning av ett stopptelegram i slutet av aktiveringen.
  • Färgstyrning: Typ av färgstyrning, färgintervall och färgvärden kan ställas in. Kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och färgkrets/inställning av ljusstyrka, startvärde och stegvärde för justeringen samt upprepning av meddelande vid långt tryck kan ställas in.
  • Jalusistyrning: fyra olika användningskoncept med tider för kort och lång aktivering och lamellomställning.
  • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
  • Scenbiapparat: med eller utan lagringsfunktion, öppnande av intern scen med eller utan lagringsfunktion.
  • 2-kanalsmanövrering: För varje vippa eller varje knapp kan användning av två oberoende kanaler ställas in. Därigenom kan upp till två telegram skickas till bussen med ett knapptryck. Kanalerna kan oberoende av varandra parametreras till funktionerna koppla, värdegivare eller öppna scen.

  Regulatorbiapparatens egenskaper

  • Genom touchsensorfunktionen regulatorbiapparat kan en extern rumstermostat adresseras.
  • Omkoppling av driftläge, tvångsomkoppling av driftläge, närvarofunktion och börvärdesförskjutning.
  • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.

  Status-LED:s funktioner

  • Varje status-LED kan parametreras oberoende av manöverytan.
  • Status-LED:ernakan antingen lysa rött, grönt, blått, gult, cyan, orange, violett eller vitt.
  • Funktionen Status-LED: alltid från, alltid TILL, aktiveringsindikering, telegramkvittering, statusindikering, inverterad statusindikering, adressering via separat LED-objekt, driftlägesindikator, indikering regleringsstatus, indikering närvarostatus och indikering inverterad närvarostatus.
  • Dessutom kan en överlagrad funktion friges för varje status-LED, så att en annan färg och indikeringstyp kan ställas in.

  Allmänna funktioner

  • LED-larmmeddelande: Samtliga LED-lampor på touchsensorn kan blinka rött samtidigt som ett larmmeddelande.
  • LED-orienteringsbelysning: För att underlätta orienteringen kan alla LED-lampor aktiveras eller avaktiveras permanent, visa status för ett separat kommunikationsobjekt (blinkar TILL, FRÅN) eller slås på med valfritt knapptryck och stängas av igen automatiskt efter en viss fördröjningstid.
  • LED nattsänkning: Styrning av ljusstyrkan för alla status-LED via ett kommunikationsobjekt. Därigenom är exempelvis reducering av ljusstyrkan under natten till ett av värdena som konfigurerats i ETS möjligt.
  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.
  • Scenfunktion: Intern lagring av upp till åtta scener med åtta utgångskanaler.
  • Temperaturmätning:Rumstemperaturmätning med en intern givare, intern och trådbunden fjärrgivare eller intern och extern givare.
  • Fuktmätning rum:Mätning av luftfuktigheten i rummet med en intern givare.
  • Vippor kan utformas individuellt med Gira textservice.
  • Vippset tillverkade av upp till 3 mm tjockt äkta material finns tillgängliga separat.
  • Extra knapp på touchsensorns underkant.
  • Ny från version I01: Funktioner: Koppling, dimring och färgtemperatur, skuggning, värdegivare och scenbiapparat.

  Tekniska data

  KNX medium:
  TP256

  Anslutning KNX:
  Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

  Kapslingsklass:
  III

  Inbyggnadsdjup:
  16 mm

  Knappyta:
  95 x 95 mm

  Omgivningstemperatur:
  -5 °C till +45 °C

  Fler bilder i media-databasen

  I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

  Till media-databasen

  Download


  Datablad

  PDF

  Ladda


  Anbudsunderlag

  TXT

  Ladda


  Revit fil för BIM (Building Information Model)

  Artikelnr. 5002003

  RFA, 380 Kb

  Ladda


  IFC fil för BIM(Building Information Model)

  Artikelnr. 5002003

  IFC, 41 Kb

  Ladda


  Touchsensor 4 Komfort för Gira One
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 5001 ..
  5002 ..
  5004 ..

  PDF, 2.304 Kb

  Ladda


  Touchsensor 4 Komfort för KNX
  Bruksanvisningar

  Bruksanvisning.

  Artikelnr. 5001 ..
  5002 ..
  5004 ..

  PDF, 2.302 Kb

  Ladda


  Touchsensor 4 Komfort för KNX
  Produktdatabas

  Produktdatabas fr.o.m. ETS5.6

  Artikelnr. 5001 ..
  5002 ..
  5004 ..

  ZIP, 4.795 Kb

  Ladda


  Download (en)


  Pushbutton sensor 4 Komfort for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Artikelnr. 5001 ..
  5002 ..
  5004 ..

  PDF, 4.043 Kb

  Ladda  Beställinfo Egenskaper Downloads
  Hem Gira One och KNX Gira One och KNX: Touchsensor 4 Komfort Touchsensor 4 Komfort 2-knappars för Gira One och KNX