Insats S3000 RT-ins. + givaraslutning [539500] System 3000 rumstermostat-insats med givaranslutning Gira System 3000 Egenskaper: - Koppling av golvvärme och termiska ställdon. - Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av). - Ingång till omkoppling till kylningsdrift. - Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator). - Anslutning av en fjärrsensor (tillbehör) är möjlig. Kombination med RF knappsats 1knapp / 2knappars för KNX - Värmeaktor 1x - Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars. - Lokal styrning av system 3000 insats möjligt. - Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig. - Temperaturregistrering. - Insatsens funktioner för rumstermostat: Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion. Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation. Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme-/kyldrift. Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: 0,1 till 0,5 W Brytström: 10 mA till 16 A Anslutningseffekt: max. 3600 W Rekommenderad monteringshöjd: 1,50 m Monteringsdjup: 24 mm Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073 Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 5395 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx