Insats RTR 230 V öppn./slut. frånk. + ktrl.l. [247200] Rumstermostatinsats 230 V~ med öppnarkontakt resp. slutande kontakt, frånkopplare och kontrollampa Värme, ventilation, inomhusklimat Egenskaper: - Styrning av elektrotermiska ställdon för 230 V~. - Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen. - Manuell avstängning av termostaten. - Ingångsplint för aktivering av sänkningstemperaturen (ECO) via masterklocka. - Ingångsplint för aktivering av kyldrift via centralstyrning. - Intern temperatursensor. - Frostskyddsfunktion. - Ljudlös koppling. - Temperaturfallsidentifiering (öppna frostskyddstemperaturen vid fönsteröppning). - Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av). - Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd). - Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur). - Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar. - Ventilskyddsfunktion (öppning och stängning av ventilen en gång per vecka). Tekniska data: Märkspänning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: <0,5 W Antal ställdon: 1 till 10 Montering: i apparatdosa enligt DIN 49073 Ledningslängd ingångar: max. 100 m Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Fabrikat: Gira Artikelnr. 2472 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx