KNX Secure Timer-/jal.aktor 16x/8x 16 A DIN Kmf [503800] Brytaktor 16-kanals 16 A/jalusiaktor 8-kanals 16 A Komfort för KNX Jalusistyrning SMA Beroende på parametreringen kan aktorn användas som reléaktuator eller jalusiaktuator. Även blandning av relé- och jalusiaktuator är möjliga. För jaluziaktuatorfunktionen läggs två intilliggande reläutgångar ihop till en jalusiutgång. Egenskaper: - Jalusi- eller kopplingsdrift parametrerbar. I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång. Blandad drift möjligt vid en utgång (t.ex. A1 & A2 jalusi, A3 & A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...). - Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer. - Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering. - Manuell manövrering av utgångarna oberoende av KNX med intelligenta LED-statusindikeringar för energibesparing. - Utökad manuell manövrering: Växling mellan jalusi- och kopplingsdrift innan ETS-idrifttagning. - Heartbeat-funktion för övervakning av enheten, cyklisk sändning 1 bit. - Bistabila reläer. - Försörjning från KNX buss, ingen ytterligare spänningförsörjning krävs. - Förenklad klämanslutning (ingen klämöverlagring). - Förenklad konfiguration tack vare separata förlagekanaler för funktionera jalusi/rulljalusi/markis och kopplingar som de enskilda kanalerna kan tilldelas. Markisfunktioner - Parametrerbara funktioner: Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller vädringsluckor. - Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget. - Vid lamelljalusier kan parametrering ske oberoende av lamellkörtid. - Omkopplingstid inställningsbar vid byte av färdriktning och tider för kort- och långtidsdrift (Step, Move). - Reaktion när spänningen återkommer och efter en ETS-programmering kan ställas in separat för varje utgång. - Central styrning av alla jalusiutgångar över upp till 6 långtidsobjekt är möjligt (AUF, AB, permanent AUF, permanent AB). - Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Dessutom kan en ogiltig upphängningsposition eller en drivningskörning få feedback. - Tilldelning av upp till 5 olika säkerhetsfunktioner (3 vindlarm, 1 regnlarm, 1 frostlarm), med cyklisk övervakning vid önskemål. Säkerhetsfunktionerna (objekt, cykeltider, prioritet) ordnas gemensamt för alla utgångar efter apparat. Tilldelning av enskilda utgångar till säkerhetsfunktionerna och säkerhetsreaktioner kan parametreras kanalberoende. - Statusmeddelanden för övre och undre ändläge. - Skymningsfunktion. - En omfattande solskyddsfunktion med fast och variabel upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan aktiveras separat för varje utgång. Inklusive dynamisk lamelloffset för lamelljalusier. Även med förbättrat solskydd för integrering i mer komplexa skuggstyrningar (har separata automatik- och spärrobjekt). Därmed även med uppvärmnings-/kylningsautomatisk och närvarofunktion. Frivillig avaktivering av solskyddsautomatik via direktmanövrering. - Duksträckningsfunktion för markiser. - Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ. - Vädringsfunktion för fönster med fönsterkontakter. Utökad vädringsfunktion för öppna fönster samt dag- och nattdrift. - Intelligent teachingfunktion för förhängeskörtider separat för alla kanaler. - Intern gruppkommunikation för kanalövergripande körtidskonfiguration. - Optimerad inlärning av körtider tack vare anslutning av kanaler via intern gruppkommunikation. - Överföring av körtider till andra enheter är möjligt. - Framtvingad inställningsfunktion eller spärrfunktion kan utföras för varje jalusiutgång. - Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång. - Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback. - Utökad scenöppning (bläddring mellan scener). - Vändning av körriktning via ETS-parametrar. - Dörrkontaktutvärdering för utelåsningsskydd på terrass- och balkongdörrar. Kopplingsfunktioner - Oberoende koppling av kopplingsutgångarna. - Slutande kontakt eller öppnarkontakt. - Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV) och samlingsfeedback. - Feedback koppling: vid ändring eller cyklisk sändning till bussen. - Reaktion vid strömavbrott resp. återkommande busspänning samt efter en ETS-programmering kan ställas in fullständigt, separat för varje utgång. - Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång. - Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ framtvingad ställningsfunktion separat för varje utgång. - Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ och feedbackobjekt. - Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion). - Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång. - Drifttimmesräknare kan aktiveras separat för varje utgång. - Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning. - Feedback för kombinerad funktionsstatus med ett standardiserat och ett utökat kommunikationsobjekt. Logikfunktioner - Apparaten har 8 interna logikfunktioner. - Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera). - 1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden. - Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt. - Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ. - Gränsvärdebrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat. Inkl. angivning av 1-Bit-utgångsvärden. - Logikfunktionerna har egna KNX kommunikationsobjekt och kan redigera telegram från utgången eller andra bussenheter. Tekniska data: KNX medium: TP256 Märkspänning - KNX: DC 21 till 32 V SELV Maximal slut- och brytförmåga: AC 250 V, 16 A / AC1 Maximal inkopplingsström: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Strömbelastbarhet för närliggande utgångar: Summa 20 A Anslutningseffekt - Resistiv last: 3000 W - Kapacitiv last: 16 A, max. 140 µF - Motorer (markis eller fläkt): 1380 W - Glödlampor: 2300 W - HV-halogen: 2500 W - 230 V LED: Typ. 400 W - Lindad transformator: 1200 VA - Tronic-transformator: 1500 W - Ljusrör, okompenserade: 1000 VA - Ljusrör,duo-koppling: 2300 VA - Ljusrör, parallellkompenserade: 1160 VA - Kvicksilverlampor ej kompenserade: 1000 W - Kvicksilverlampor parallellkompenserade: 1160 W Anslutningar - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma - Last: Skruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²) Strömförbrukning - KNX: 4 till 18 mA Hänvisningar: - KNX Data Secure-kompatibel. - Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd). - Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara). - Monteras på DIN-skena. Leveransen innehåller: - Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen. Yttermått: Modulära enheter (ME): 8 Fabrikat: Gira Artikelnr. 5038 00 SMA Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx