KNX Styrenhet 1 - 10 V 4x manuell [222400] Styrenhet 1 – 10 V 4kanals med manuell manövrering för KNX DALI, Övrig elektronik Norm Egenskaper: - Styrenheten kopplas till och dimrar elektriska förbrukare som är utrustade med ett 1–10 V-gränssnitt. - 5 enhetskonfigurationer kan väljas. Vid detta val tilldelas de 4 enskilda styrbara dimringskanalerna de olika kopplingsutgångarna (t. ex. 4 dimringskanaler aktiverar ett kopplingsrelä för att styra en RGBW-lampa). - Reläutgångar som inte tilldelats någon dimringskanal kan användas som fritt agerande reléaktuatorkanaler. - Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp. - Manuell manövrering av utgångar oberoende av buss med mekanisk visning av kopplingslägesvisning. - Fördröjning för aktivt sändande svarsmeddelanden efter busspänningsåterkomst. - Logisk länkningsfunktion kan konfigureras för varje kanal. - Upp till tre centrala kopplingsfunktioner för gemensam styrning av alla drimrings- och kopplingskanaler. - Drifttidsmätare kan användas för att fastställa och utvärdera reläutgångarnas tillkopplingstider. - Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd. Dimringskanaler - Fyra separat styrbara dimringskanaler. - Svarsmeddelande för kopplingstillstånd och ljusstyrkevärde. - Inställning av det dimringsbara ljusstyrkeområdet. - Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras. - Soft-tillkopplings- och Soft-avstängningsfunktion. - Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras. - Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion). Med trappljusfunktionen kan man parametrera reaktionen i slutet av tillkopplingstiden. - Möjlighet att ingruppera en dimringskanal i upp till 10 scener. - Inbränningsfunktionen används för att uppfylla inbränningstiden för nya lysrör som anges av lysrörstillverkaren. Drift med reléaktuator (tillval) - Oberoende koppling av kopplingsutgångarna A2 till A4. - Slutande eller brytande. - Svarsmeddelande för kopplingstillstånd. - Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras. - Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion med förvarningsfunktion). - Kan integreras i ljusscener. Upp till 10 interna scener kan parametreras per kopplingsutgång. - Cyklisk övervakning av det inkommande kopplingstelegrammet kan konfigureras. Tekniska data: KNX-medium: TP256 Relä - Antal: 4 - Kontakt: Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil Styrutgångar - Styrspänning: 1 till 10 V - Styrström per utgång: max. 100 mA - Ledningslängd: max. 500 m vid 0,5 mm² Kopplarutgångar - Brytspänning: 250/400 V AC - Brytström 230 V AC1: 16 A - Brytström 230 V AC3: 10 A - Brytström 400 V AC1: 10 A - Brytström 400 V AC3: 6 A - Lysrör: 16 AX Lamplaster - Glödlampor: 3680 W - HV-halogen: 3680 W - Lindad transformator: 2000 VA - Tronic-trafo: 2500 W Lysrör T5/T8 - Ej kompenserade: 3680 W - Parallellkompenserade: 2 500 W/200 µF - Duo-koppling: 3 680 W/200 µF Kompaktlysrör - Ej kompenserade: 3680 W - Parallellkompenserade: 2 500 W/200 µF Kvicksilverlampor - Ej kompenserade: 3680 W - Parallellkompenserade: 3 680 W/200 µF Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C Anslutningar - KNX: Anslutnings- och vidarekopplingsklämma - 1–10 V: Skruvklämmor - Last: Skruvklämmor Anslutningsarea: max. 4 mm² Hänvisningar: - Elektroniska förkopplade maskinen genererar mycket höga strömspikar. Använd därför en inkopplings-strömbegränsare eller en separat kontaktor för stora laster. Leveransen innehåller: - Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet. Yttermått: Modulära enheter (ME): 4 Fabrikat: Gira Artikelnr. 2224 00 Norm Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx